banner200
banner235
banner225
Yeşim
Yeşim
28 Eylül 2015 Pazartesi 10:26
Sanığın Suç Tarihi İtibariyle Şirketi Temsile Yetkili Olup Olmadığı Tespit Edilmeden Hüküm Kurulması
banner188
banner213
banner230
Yargıtay 19. Ceza Dairesi

Tarih    : 27.05.2015
Esas No : 2015/1946

Karar No : 2015/1996

1- SANIĞIN SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLMEDEN HÜKÜM KURULMASI
2- MALİ TATİLDE DEFTER VE BELGELERİN İNCELEME AMACIYLA İBRAZININ İSTENMESİ

1- Sanığın suç tarihi itibariyle şirketi temsile yetkili olup olmadığı tespit edilip sonucuna göre hukuki durumunun belirlenmesi yerine, eksik soruşturmayla mahkumiyetine karar verilmesinin,

2- Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’da mali tatil süresi içinde inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazının istenemeyeceğinin hükme bağlanması karşısında, istem yazısına ilişkin tebliğin yapıldığı tarihin mali tatile denk gelmesi nedeniyle suçun yasal unsurları oluşmayacağından, beraat yerine mahkumiyet kararı verilmesinin,

Kanuna aykırı olduğu hk.

İstemin Özeti: Yerel mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihlerine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Karar: Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

1- Sanıklardan (A.Ç.)’nin şirketteki hissesini 2007 yılı Mayıs ayında devrettiğini ve o tarihten sonra şirketle ilgisinin kalmadığını savunması, müdafiinin de temyiz dilekçesi ekine sanığın 16.05.2007 tarihli ortaklar kurulu kararı ile hissesinin tamamını (H.Y.) isimli şahsa devrettiğine ve şirket müdürlüğüne 5 yıl süre ile diğer sanığın seçildiğine ilişkin ticaret sicil gazetesi fotokopisi eklendiğinin anlaşılması karşısında, sanığın suç tarihi itibariyle şirketi temsile yetkili olup olmadığı tespit edilip sonucuna göre hukuki durumunun belirlenmesi yerine, eksik soruşturmayla yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

2- 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1/1-4. maddesine göre; her yıl Temmuz ayının biri ile yirmisi arasında mali tatil uygulanacağı ve mali tatil süresi içinde inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazının istenemeyeceğinin hükme bağlanması karşısında; sanıklardan (M.S.)’ye istem yazısına ilişkin tebliğin yapıldığı 12.07.2012 tarihinin mali tatile denk gelmesi nedeniyle üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmayacağından, beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,

Kabule göre de;

3- Sanıklardan sadece (M.S.)’nin silinme şartları oluşmuş adli sicil kaydının bulunduğu ve yargılamanın ilk oturumuna birlikte katılıp kişilik özellikleri ile ilgili herhangi bir olumsuz durumları dosyaya yansımayan sanıklar hakkında yeterli gerekçe gösterilmeden pişmanlık duymadıkları ve tekrar suç işlemeyecekleri konusunda olumlu kanaat oluşmadığından bahisle TCK’nın 51 ve 231. madde hükümlerinin uygulanmamasına karar verilmesi,

Kanun’a aykırı ve sanık (A.Ç.) müdafii ile sanık (M.S)’nin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak hükümlerin bozulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, oybirliğiyle karar verildi.


banner229
Son Güncelleme: 28.09.2015 10:29
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol