banner200
banner235
banner225
30 Nisan 2014 Çarşamba 12:45
RET SEBEBİ ORTAK OLAN DAVALILAR LEHİNE TEK VEKALET ÜCRETİ
banner188
banner213
banner230
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçiler tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Şikayetçiler tarafından ortaklığın giderilmesi ilamına dayalı olarak ...1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2013/14 satış sayılı dosyasında yapılan ihalenin usulüne uygun yapılmadığı ileri sürülerek ihalenin feshi istemi ile sulh hukuk mahkemesine başvurulduğu, mahkemece istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 3/2. maddesi hükmüne göre; "Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur."

Somut olayda, ihalenin feshi isteminde bulunulan taşınmaz, ...1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2013/14 satış sayılı dosyası ile satışı yapılan yerdir. Şikayetin niteliği itibariyle diğer hissedarlar hasım gösterilmek suretiyle yargılama yapılmış ve mahkemece adı geçenler yönünden ihalenin feshi isteminin reddi aynı hukuksal nedene dayandırılmıştır. Bu durumda, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin uygulanması gereken 3/2. maddesi gereğince, ret sebebi ortak olan davalılar lehine tek vekalet ücreti takdiri gerekirken, şikayetçilerin, davalı hissedarlar için ayrı ayrı avukatlık ücreti ile sorumlu tutulmaları isabetsizdir. 

Öte yandan İİK.nun 134/2. maddesinde; "ihalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi halinde icra mahkemesi davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin %10'u oranında para cezasına mahkum eder" hükmü yer almaktadır. 

Somut olayda şikayetçiler tarafından açılan ihalenin feshi davası reddedilmiş olup, bu durumda şikayetçiler aleyhine tek %10 para cezasına hükmolunması gerekirken, %10 para cezasının her bir şikayetçi için ayrı ayrı hükmedilmiş olması da doğru görülmemiştir. 

Hükmün bu nedenlerle bozulması gerekir ise de anılan yanlışlıkların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Şikayetçilerin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile ...1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 08.10.2013 tarih ve 2013/745 esas, 2013/1228 karar sayılı kararının hüküm bölümünün %10 para cezasına ilişkin (2) nolu bendindeki "ayrı ayrı" kelimeleri ile vekalet ücretine ilişkin (5) nolu bendindeki "ayrı ayrı" kelimelerinin karar metninden çıkartılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekli ile (ONANMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.12.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com
banner229
Son Güncelleme: 30.04.2014 12:49
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol