14 Aralık 2015 Pazartesi 12:43
Resmi Belgede Sahtecilik

Yargıtay 21. Ceza Dairesi

 

Esas Numarası: 2015/2253

Karar Numarası: 2015/2974

Karar Tarihi: 14.09.2015

 

Resmi Belgede Sahtecilik

Özel Belgede Sahtecilik

Zincirleme Suç

 

ÖZETİ: 5237 sayılı TCK'nun tekerrür hükümlerinin düzenlendiği 58. maddesinin 1. bendinde “önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi hâlinde, tekerrür hükümleri uygulanır” denilmesi karşısında, incelemeye konu dosyada suç tarihi 29.02.2008 olup, tekerrüre esas alınan Güroymak Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2005/153-181 E.K sayılı ilamının suç tarihinden sonra 09.04.2008 günü kesinleştiği ve tekerrüre esas alınamayacağının gözetilmemesi, adli emanete kayıtlı bulunan suça konu belgelerin akıbeti hakkında bir karar verilmemesi yasaya aykırıdır.

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1- ) Sanığın, aynı suç işleme kararı altında E. T. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı talep belgesini ibraz ederek Emniyet Müdürlüğü'nden sürücü belgesi alması ve bu sürücü belgesini kullanarak da telefon aboneliği sözleşmesi yapması şeklinde oluşa uygun olarak sübutu kabul edilen eylemlerinin bir bütün halinde 5237 sayılı TCK'nun 204/1, 43. maddeleri uyarınca zincirleme biçimde resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturduğu gözetilmeden, resmi belgede sahtecilik suçu yanında ayrıca özel belgede sahtecilik suçundan da ayrıca mahkumiyetine hükmolunması,

2- ) Kabul ve uygulamaya göre de;

a- ) 5237 sayılı TCK'nun tekerrür hükümlerinin düzenlendiği 58. maddesinin 1. bendinde “önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi hâlinde, tekerrür hükümleri uygulanır” denilmesi karşısında, incelemeye konu dosyada suç tarihi 29.02.2008 olup, tekerrüre esas alınan Güroymak Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2005/153-181 E.K sayılı ilamının suç tarihinden sonra 09.04.2008 günü kesinleştiği ve tekerrüre esas alınamayacağının gözetilmemesi,

b- ) Adli emanete kayıtlı bulunan suça konu belgelerin akıbeti hakkında bir karar verilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 14.09.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

Son Güncelleme: 14.12.2015 12:46
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol