banner200
banner222
03 Haziran 2015 Çarşamba 15:00
Parada Sahtecilikte  Hukuki ve Fiili  Kesinti / Unsurları
banner188
banner213
banner230
 Daire:8 
Tarih:2015 
Esas No:2014/36887 
Karar No:2015/12302 
Kaynak:UYAP 
İlgili Maddeler:tck 197/1 
İlgili Kavramlar:PARADA SAHTECİLİKTE HUKUKİ VE FİİLİ KESİNTİ/UNSURLARI

..II- Sanıklar Sedat E, Abdullah Eyyüp E, Mehmet E, Vasfiye E, Çetin K, Bülent E, Sadık G hakkında suç işlemek amaçıyla kurulan örgüte üye olmak ve piyasaya sahte para sürme; sanıklar Cemal A, Mehmet A ve Süleyman K hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma; sanık Metin G hakkında parada sahtecilik suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz itirazlarının incelemesinde; 
Tedavül; sahte para veya paraya eşit sayılan değerlerin, mal veya hizmet alımında kullanılarak piyasaya sürülmesidir. Failin asıl amacı sahte olan değerleri piyasaya sürmek ve bu şekilde haksız kazanç sağlamaktır. Sahte paranın başka bir kişinin egemenlik alanına girmesiyle tedavüle koyma suçu tamamlanmaktadır. Failin icra hareketlerini tamamlamasına rağmen sahte paranın başkasının egemenlik sahasına girmemesi durumunda ise, tedavüle koyma suçu teşebbüs aşamasında kalmakta fakat dolaşıma koymak için bilerek bulundurma suçu oluşmaktadır.
Aynı anda üretilen, nakledilen, ülkeye sokulan paraların tümü tek bir suç oluşturmaktadır. Sayılan fiillere katılmadan, yasal olmayan yollardan elde edilen bir miktar sahte para ve paraya eşit sayılan değerlerin kullanıma sunulması ise, "tedavüle koymak" fiilini oluşturmakta ve niteliği itibariyle sürekliliği gerektirmesi nedeniyle tek bir suçu teşkil etmektedir. Ancak bu durum, yıllarca devam eden fiilin her zaman tek bir suçu oluşturacağı şeklinde de yorumlanmamalıdır. Fiili veya hukuki kesintinin varlığı halinde ayrı suçların oluştuğu kabul edilmelidir. Hukuki kesinti iddianamenin düzen- lenmesi, mahkumiyet kararı, vazgeçme üzerine verilen düşme kararı, af yasası gibi durumların ortaya çıkması ile gerçekleşmektedir. Fiili kesinti ise failin eylemine ara vermesi veya tutuklanması, askere gitmesi, uzun süre hastanede yatması gibi bir nedenle eylemin sürdürülememesi hallerinde meydana gelmektedir. Bu durumlarda eylemlerin gerçekleştirildiği yer ve araya giren zaman aralığı, yeni bir suç işleme kastı fiili kesintinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti açısından önem arz etmektedir. 

Sanık Abdullah Eyyüp E'in Batman ilinde piyasaya sahte para sürmek isterken yakalandığı ve hakkında işlem yapıldığı, daha sonra Adana iline taşındıktan sonra Adana ilinde sahte para tedavüle koyma girişiminde bulunduğu sırada yakalandığı anlaşılmaktadır.
İki olayın meydana geldiği yerler arasındaki mesafe ve araya giren zaman dilimi dikkate alındığında fiili kesintinin gerçekleştiği, sanığın Batman ilinde yakalandığı ancak serbest kaldığı, taşındığı Adana ilinde yeni bir ortamda daha rahat ve kolay hareket edeceği, aranmadığı ve tanınmadığı düşüncesiyle yenilenen suç kastıyla eylemini gerçekleştirdiği, bu nedenlerle temadinin kesildiği ve fiili nedenle kesilen temadiden sonra sanığın Adana'da gerçekleştirdiği eyleminin yeni bir suç işleme kararının icrası kapsamında gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. 
Davaya konu olayda eylemlerin birden fazla sayıda olan mağdurlara karşı farklı yer ve zamanlarda ayrı kasıtlar altında değişik hareketle gerçekleştirilmesi ve fiili kesintinin varlığı nedeniyle TCK.nun 43. maddesinin unsurları gerçekleşmemiştir.
Bu itibarla, sanığın Batman ve Adana ilinde farklı tarihlerde gerçekleş- tirdiği fiillerinde kesintisiz suç hükümleri uygulanamayacağından, tebliğnamedeki (2) no'lu bozma düşüncesine iştirak edilmemiş ve sanık Sedat E'in tekerrüre esas geçmiş mahkumiyeti bulunması karşısında, hakkında 5237 sayılı TCK.nun 58. maddesinde belirtilen mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına hükmedilmemesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
....19.02.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
banner229
Son Güncelleme: 03.06.2015 15:01
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol