28 Mart 2016 Pazartesi 12:51
Ön İnceleme

 2. Hukuk Dairesi         2015/9133 E.  ,  2015/23630 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Edremit 3. Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
TARİHİ : 30/12/2014
NUMARASI : 2012/643-2014/781 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Dava 23.11.2012 tarihinde açılmış, davalı erkek, 12.08.2013 havale tarihli dilekçesi ile davacıya ait iki telefon hattının görüşme kayıtlarının istenmesini talep etmiş, mahkemece davalının bu talebi, dilekçelerin teatisi aşamasının tamamlanmasından sonra istendiği gerekçesiyle reddedilmiştir.
Ön inceleme duruşmasında taraflar arasındaki uyuşmazlık konusu belirlendikten sonra taraflara delillerini bildirmeleri için süre verilir. Zira delil, tarafların üzerinde anlaşamadıkları ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek çekişmeli vakıalar için gösterilir (HMK m. 187/1). Tahkikat, ön incelemede saptanan çekişmeli hususlar üzerinden yürütüleceğine (HMK m. 140/3) göre, bu tespit yapılmadan tarafların herhangi bir delile dayanmaları ve dayandıkları delilleri sunmaları beklenemez. Başka bir ifade ile; taraflardan, anlaştıkları ve ayrıştıkları hususlar tespit edilmeden delil göstermeleri beklenemez. Öyleyse: davalının ön inceleme aşamasından önce sunduğu 12.08.2013 tarihli delil gösterme talebinin açıklanan kural çerçevesinde değerlendirilerek sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle bu talebin reddi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 09.12.2015 (Çrş.) 

Son Güncelleme: 28.03.2016 12:56
Anahtar Kelimeler:
Ön İnceleme
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol