Nitelikli Mala Zarar Verme

T.C.

YARGITAY

Üçüncü Ceza Dairesi

 

E: 2012/30391

K:2013/24872

T: 13.06.2013

 

·         Yakacak Emval Kesmek

·         Nitelikli Mala Zarar Verme

 

Özet:     Dava      konusu yerin     devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olması nedeniyle eylemin, TCK’nın 152/1-c maddesinde yazılı suçu oluşturup oluşturmayacağını değerlendirme görevinin Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilmelidir.

(6831 s. OK m. 91/2-5)

(5237 s. TCK m. 152/1-c)

(5326 s. Kabahatler K. m. 24)

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü;

Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak;

1)      Mahallinde yapılan keşif sonucu düzenlenen fen bilirkişi raporunda, kadastro paftasına göre dava konusu yere tapu verilmeyip devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olduğunun bildirilmesine göre sanığın eyleminin TCK'nın 152/1-c maddesinde yazılı suçu oluşturup oluşturmadığı yönünden değerlendirme yapılmak üzere görevsizlik kararı verilerek dosyasının asliye ceza mahkemesine gönderilmesi gerektiğinin gözetilmeden yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde hüküm tesisi,

               Kabule göre de ;

2)      5326 sayılı Kabahatler Kanununun 24. maddesi gereğince sanığın kabahate dönüşen eylemi nedeniyle mahkemece idari para cezası verilmesi gerektiğinin gözetilmeden yerinde olmayan gerekçelerle beraatine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcılarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca istem gibi (BOZULMASINA), 13.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner168

banner165

banner163