banner200
banner222
17 Kasım 2014 Pazartesi 13:32
Mirascılık belgesı-Mirasın reddi
banner188
banner213
banner230
Daire:8
Tarih:2014
Esas No:2013/19942
Karar No:2014/11165
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:mırascılık belgesı-mırasın reddı
T.C.
YARGITAY
8. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2013/19942
KARAR NO : 2014/11165

Y A R G I T A Y İ L A M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Mersin 1. Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 16/04/2013
NUMARASI : 2013/387-2013/452
DAVACI : Esmahan Üstün (Türkmen)
DAVALI : Hasımsız
DAVA TÜRÜ : Mirasçılık belgesi istemi

Esmahan Üstün (Türkmen) tarafından açılan mirasçılık belgesi istemi davasının kabulüne dair Mersin 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden verilen 16.04.2013 gün ve 387/452 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Talepte bulunan Esmahan Üstün, mirasbırakanı (babası) Ahmet Üstün'ün 09.08.1990 tarihinde öldüğünü, geriye eşi Şadan Üstün ve çocukları Osman Üstün, Günel Üstün, Mehmet Üstün ve Esmahan Üstün'ü mirasçı olarak bıraktığını, mirasçılardan Osman, Günel ve Mehmet Üstün hakkında mirasın reddinin tesciline ilişkin karar verildiğini açıklayarak mirası reddetmeyen mirasçıların mirasçı olduğunu gösteren mirasçılık belgesi verilmesini istemiştir.
Talep, mirası ret hususu gözetilerek mirasçılık belgesi verilmesi isteğine ilişkindir.
Mahkemece; nüfus kayıtları ve bir kısım mirasçıların mirası reddetmelerine ilişkin mahkeme kararı değerlendirilerek davanın kabulü ile, Ahmet Üstün'ün mirası (16) pay kabul edilerek;
(4) payının eşi; Şadan Üstün'e, (3)'erden (12) payının çocukları; Osman Üstün, Günel Üstün (Üreten), Mehmet Üstün, Esmahan Üstün(Türkmen)'e isabet ve aidiyetine, verasetin bu şekilde subutuna, murisin çocuklarından Osman Üstün, Günel Üstün(Üreten), Mehmet Üstün'ün Mersin 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 01.10.1990 tarih ve 1990/1112-1106 E-K sayılı kararında murisleri Ahmet Üstün'den intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız reddettiklerinden, tereke mevcudu yönünden mirasçılığını kaybettiği anlaşılan Osman Üstün, Günel Üstün (Üreten), Mehmet Üstün'ün paylaşım sırasında intikal eden paylarının diğer mirasçılara ait olacağının tespitine karar verilmiştir.
Talepte bulunan, verilen mirasçılık belgesinde mirası reddeden mirasçılara pay verildiğini, kararın bu yönüyle hatalı olduğunu belirterek kararı temyiz etmiştir.
Mirasçılık belgesi verilmesi hususu Türk Medeni Kanunu (TMK)'nun 598.maddesinde düzenlenmiştir. Mirasçılık belgesi, aksi ispat edilinceye kadar, adına düzenlenmiş bulunan kişi ve kişilerin mirasçılığı lehine bir karine oluşturur. Bu belge; mirasbırakanla mirasçıları arasındaki irs (soy) ilişkisini göstermesi yanında mirasın (terekenin) mirasçılara intikalini de sağlayıcı bir işleve sahiptir. Bu nedenlerle; mirası reddeden (TMK.m.605/1) mirasçı veya mirasçılar varsa düzenlenecek mirasçılık belgesinde, mirasçılık sıfatına sahip olan kişi veya kişiler ile miras paylarının gösterilmesi ve mirası ret durumuna işaret edilmekle yetinilmemesi; mirası ret nedeniyle, mirasçılık sıfatını kaybedenlerin ve bunların payının akıbetinin (kime kalacağının)'da gösterilmesi gerekir. Bu bakımdan; verilen mirasçılık belgesinde yasal mirasçılar ile bunların miras paylarının gösterilmesi yerinde ise de; "Tereke mevcudu yönünden mirasçılığını kaybettiği anlaşılan Osman Üstün, Günel Üstün (Üreten), Mehmet Üstün'ün paylaşım sırasında intikal eden paylarının diğer mirasçılara ait olacağının tespitine" şeklindeki kabul hatalı olmuştur.
Yasal mirasçılar Osman Üstün, Mehmet Üstün, Günel Üstün 1990 yılında mirası reddettiklerine göre; o tarihte yürürlükte olan Türk Kanuni Medenisi'nin 551/1. maddesindeki, “...vefat edenin mirasçılarından birisi mirası reddederse bunun hissesi murisin vefatında hayatta değilmiş gibi diğer mirasçılara intikal eder...” hükmü uyarınca; mirası reddenlerin miras paylarının diğer mirasçılara intikal şeklinin kararda gösterilmesi gerekir. Mahkemece, açıklanan hususlar gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
Talepte bulunanın temyiz itirazları yukarıda açıklanan nedenlerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK'nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve HUMK'nun 440/III-2 bendi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 24,30 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 30.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
Y. ULUÇ
Üye
A. YALÇINKAYA
Üye
N. ŞİMŞEK
Üye
A. TARTICI ÇEVİKBAŞ
Üye
A. ÇOLAK
banner229
Son Güncelleme: 17.11.2014 13:36
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol