banner200
banner222
21 Nisan 2014 Pazartesi 11:23
MESKENİYET İDDİASINDA ÖNGÖRÜLEN SÜRENİN GEÇMESİ...
banner188
banner213
banner230
 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İİK.nun 82/12. maddesinde yer alan haczedilmezlik şikayeti, İİK.nun 16/1.maddesi uyarınca 7 günlük süreye tabidir. Bu süre öğrenme tarihinden başlar. 

Somut olayda, borçlunun meskeniyet şikayetinde bulunduğu taşınmazının tapu kaydına 03.03.2011 tarihinde haciz şerhi işlenmiştir. İİK.nun 103.maddesi uyarınca gönderilen davetiyenin(haciz bildiriminin) 25.07.2011 tarihinde borçluya tebliğ edilmesine karşın meskeniyet şikayetinin 27.09.2012 tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır. 

O halde, mahkemece şikayetin süre aşımından reddi gerekirken, işin esasının incelenerek istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com
banner229
Son Güncelleme: 21.04.2014 11:40
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol