banner200
banner235
banner225
18 Mart 2013 Pazartesi 16:09
Mernis adresi olan kimseye 35'e göre tebligat yapılması
banner188
banner213
banner230
Daire:6
Tarih:2012
Esas No:2012/4784
Karar No:2012/7919
Kaynak:kişisel
İlgili Maddeler:Tebligat Kanunu 21,35,6099 S.K,3
İlgili Kavramlar:Mernis adresi olan kimseye 35'e göre tebligat yapılması
T.C.
YARGITAY
6. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2012/4784
KARAR NO : 2012/7919 Y A R G I T A Y İ L A M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Kiraz Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 29/11/2011
NUMARASI : 2007/219-2011/521
DAVACI : Zeliha Kaya
DAVALI : Hakan Kartal-Sevgi Sevgel ve ark.
D.DAVALI : Sevim Kartal
DAVA TÜRÜ : Ortaklığın giderilmesi

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı ortaklığın giderilmesi davasına dair karar, davalılardan Ali İhsan Kolukırık tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Tebligat Kanunda 6099 Sayılı Yasa ile değişikliğe gidilmiş olup 19/01/2011 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle T.K'nun 10. maddesi “Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır. Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartıyla her yerde tebligat yapılması caizdir."
(Ek fıkra:11.01.2011 - 6099 S.K./3.mad) "Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır” T.K.nun 21/2. maddesi “(Ek fıkra:11.01.2011 - 6099 S.K./5.mad) Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.” T.K'nun 35/2 maddesi “Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.” hükümlerini içermektedir. Yasa hükümlerine göre, adres kayıt sisteminde adresleri tespit edilebilen taraflara Tebligat Kanunu 35. maddesine göre tebligat yapılmasında yasal olanak bulunmamaktadır.
Olayımıza gelince; Hüküm davalı Gülsüm Temiz’e Tebligat Yasasının 35. maddesine göre tebliğ edilmiş olup tebligat, 6099 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra yapılmış olduğundan usulsüzdür. Bu durumda adı geçen davalıya hükmün yöntemine uygun şekilde tebliği ile temyiz süresinin beklenmesi ondan sonra dosyanın gönderilmesi için dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 28/05/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
M. L. TOMBALOĞLU
Üye
C. ÇÖKE
Üye
B. AZMAN
Üye
M. AYSAL
Üye
İ. VURAL
banner229
Son Güncelleme: 18.03.2013 16:30
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol