banner200
banner222
Rahmi
Rahmi
12 Aralık 2015 Cumartesi 06:57
Kuşkudan arınmış, yeterli, kesin delil olmadığı
banner188
banner213
banner230

 15. Ceza Dairesi         2015/8490 E.  ,  2015/31462 K.

"İçtihat Metni"


Tebliğname No : 4 - 2014/87268

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Akseki Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 20/11/2013
NUMARASI : 2013/17 (E) ve 2013/93 (K)
SANIK : B.. P..
SUÇ : Nitelikli mala zarar verme, tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Sanık hakkında 04.03.2013 tarihli iddianame ile "konut dokunulmazlığının ihlali" davasından (hükmün esasını oluşturan kısa karara göre) açılan kamu davasından mahkemesince zamanaşımı dahilinde bir karar verilmesi mümkün görülmüştür.
Mala zarar verme suçu başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması kullanılamaz hâle getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur. Bu bakımdan, söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Yıkma, yalnızca taşınmazlar için söz konusudur. Taşınmazın önceki kullanış biçimine uygun olarak bir daha kullanılamaz duruma getirilmesini ifade eder. Yok etme, suça konu şeyin maddî varlığını ortadan kaldırmaktır. Bozma, suça konu şeyin, amacına uygun olarak kullanılması olanağını ortadan kaldırmaktır. Kirletme, başkasının binasının duvarına yazı yazmak, resim yapmak, afiş ve ilân yapıştırmak şeklinde gerçekleştirilmektedir.
İzmir'de ikamet eden katılana ait (vefakat taraflar arasında hukuki ihtilafa konu olan) içinde iki katlı binası bulunan ve etrafı duvarla çevrili ...... parsellde kain taşınmaza suç tarihinde saat 17 sıralarında gelen sanığın, asma kilidi olan bahçe kapısından içeri girip, 02.09.2012 tarihinde düzenlenen "olay yeri görgü tespit tutanağı" ile mahallinde (kovuşturma evresinde) 20.05.2013 tarihinde yapılan keşif neticesi alınan bilirkişi raporlarına göre iki adet sedir ağacının "üst lider dallarını" ilerleyen yıllarda şekil bozukluğuna neden olabilecek şekilde kesmesi (kopartması) ve taşınmazın bakımını üstlendiği söylenen tanık Hatice tarafından görüldüğünde ona hitaben "... yapacaklarım geride ... bu daha hiç birşey..." demesi eylemlerinin "nitelikli mala zarar verme"; "tehdit" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarını oluşturduğu iddia edilen somut olayda;
"Nitelikli mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından açılan kamu davalarında; yüklenen suçların sanık tarafından işlendiğini sabit kılacak nitelikte kuşkudan arınmış yeterli, kesin delil olmadığını, bu nedenlerle anılan suçlardan "beraatine" karar verilmesi gerektiğini takdir eden mahkemenin kabul ve uygulamalarında bir isabetsizlik görülmemiştir. 
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, "nitelikli mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından verilen "beraat" hükümlerinin ONANMASINA, 26/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Son Güncelleme: 12.12.2015 06:59
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol