banner200
banner222
09 Mayıs 2014 Cuma 16:48
KÖTÜNİYET VE İHBAR TAZMİNATLARININ AYRI AYRI TALEP EDİLMESİ
banner188
banner213
banner230
DAVA :Davacı ve karşı davalı, kıdem tazminatı, kötüniyet tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile manevi tazminat alacaklarının ödetilmesine, davalı ve karşı davacı ihbar tazminatı ve cezai şart alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, asıl davayı kısmen kabul etmiş, karşı davayı reddetmiştir. 

Hüküm süresi içinde davalı ve karşı davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı-karşı davalı İsteminin Özeti:

Davacı, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve kötüniyet tazminatları ile fazla mesai, yıllık izin, ulusal bayram genel tatil, ücret ve manevi tazminat alacaklarının tahsilini istemiştir.

B) Davalı-karşı davacı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının iş akdinin devamsızlık nedeni ile haklı olarak feshedildiğini savunarak, davanın reddini ve ihbar tazminatı ile cezai şart alacaklarının tahsilini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı-karşı davacı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara,toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici nedenlere göre davalı-karşı davacının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- 4857 sayılı yasanın yürürlüğünden sonra ihbar tazminatı ve kötüniyet tazminatının farklı nitelikteki alacaklar olması ve ayrı ayrı talep edilmesinin gerekmesine, kötüniyet tazminatının 1475 sayılı yasa dönemindeki gibi ihbar tazminatına dönüşmesinin mümkün olmamasına nazaran, davacının ihbar tazminatı talebi olmadığı halde kötüniyet tazminatının ihbar tazminatını da içerdiği kabul edilerek ihbar tazminatına hükmedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 20.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.

kararara.com
banner229
Son Güncelleme: 09.05.2014 16:49
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol