banner200
banner235
banner225
21 Nisan 2014 Pazartesi 11:20
KONUT KREDİSİ İPOTEKLİ EVE HACİZ, MESKENİYET İDDİASI
banner188
banner213
banner230
 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu meskeniyet şikayetinde bulunmuş, mahkemece, şikayet konusu taşınmaz üzerine haciz tarihinden önce kurulan ipotek nedeniyle borçlunun alacaklılara karşı meskeniyet iddiasından vazgeçtiği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir. 

Borçlunun daha önce ipotek ettiği taşınmazı hakkında sonradan haczedilmezlik şikayetinde bulunabilmesi için ipoteğin, mesken kredisi, esnaf kredisi, zirai kredi gibi zorunlu olarak kurulmuş ipoteklerden olması gerekir. Zira, zorunlu olarak kurulan ipoteğin meskeniyet şikayetine engel teşkil etmeyeceği ilkesi, bu ipoteğin sosyal amaçlı olarak verilen kredinin teminatını oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Bunun dışında, borçlunun serbest iradesi ile kurduğu ipotekler, adı geçenin daha sonra bu yerle ilgili olarak meskeniyet iddiasında bulunmasını engeller. 

Somut olayda, mahkemece celp edilen meskeniyet iddiasına konu taşınmazın tapu kaydından .....Bank Anonim Şirketi lehine 18/05/2010 tarihli işlem ile ipotek kurulduğu anlaşılmakta ise de, taşınmaza ipotek koyduran bankanın mahkemeye hitaben yazdığı 03/01/2013 tarihli cevapta borçlunun taşınmazına konulan ipoteğin konut kredisinden kaynaklandığı belirtilmiş olup, konut kredisi zorunlu ipoteklerden olduğundan şikayetin esası hakkında karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir. 

SONUÇ :Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com
banner229
Son Güncelleme: 21.04.2014 11:40
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol