banner200
banner222
Çağlar
Çağlar
25 Ağustos 2016 Perşembe 17:17
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR
banner188
banner213
banner230

 3. Ceza Dairesi         2014/21792 E.  ,  2015/5851 K."İçtihat Metni"

Tebliğname No : 3 - 2013/14796
MAHKEMESİ : Posof(Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 14/11/2012
NUMARASI : 2012/11 (E) ve 2012/47 (K)

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
1) Sanığın temyiz itirazlarının incelenmesinde:
Sanığın, 16.11.2014 tarihinde tebliğ olunan kararı,1412 sayılı CMUK'un 310/1. maddesinde öngörülen bir haftalık yasal süreden sonra 03.12.2012 tarihinde temyiz etmesi nedeniyle, temyiz isteminin 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 317. maddesi uyarınca istem gibi REDDİNE,
2) Üst Cumhuriyet savcısının temyiz itirazlarının incelenmesinde:
Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 29/04/2008 tarih 2008/7-80-93 E.-K. sayılı kararında da vurgulandığı üzere, 5237 sayılı Yasanın 50. maddesinin 1. fıkrasında kısa süreli hapis cezası yerine uygulanabilecek seçenek yaptırımların düzenlendiği, söz konusu fıkra incelendiğinde; (d) bendindeki düzenlemenin, "...belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma..."yı öngördüğü, bahsedilen tedbirlerden her ikisi de, “bir şeyi yapmaktan yasaklanma” biçiminde olduğu, aksine, (d) bendi uyarınca “bir şeyi yapma” tedbirine karar verilmesinin olanaklı olmadığı, kanunda geçen "etkinlik" kavramının, "...insanın, çevresiyle arasındaki ilişkileri düzenleyen her türlü eylem-çalışma, iş yapma, işlerlik ve devinimi" ifade ettiği, bu nedenle, sanık hakkında verilen kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nin 50/1-d maddesi gereğince “4 ay süreyle öfke kontrolü konusunda yardım alması için girişimlerde bulunmasına ve ayrıca Türk klasik eserlerinden en az bir eserin okunmasına” şeklinde yasada düzenlenmeyen bir seçenek yaptırıma çevrilemeyeceğinin gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, üst Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 17/02/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

banner229
Son Güncelleme: 25.08.2016 17:28
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol