banner200
banner222
17 Şubat 2014 Pazartesi 14:00
KİRA, DAVADAN ÖNCEKİ ÖDEMELER, DAVA SIRASINDAKİ ÖDEMELER...
banner188
banner213
banner230
 İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı alacaklı, kira alacağının tahsili için başlattığı icra takibine davalı-borçlu tarafından itiraz edilmesi üzerine, icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılmasını ve kiralananın tahliyesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre davalı vekilinin tahliyeye yönelik temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davalı vekilinin alacağa yönelik temyiz itirazlarına gelince; Davacı alacaklı, davalı borçlu hakkında 11.7.2012 tarihinde haciz ve tahliye istekli olarak başlattığı icra takibinde, 11.11.2011 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesine dayanarak 2012 yılı Mayıs-Ekim aylar arası 6 aylık kira alacağının tahsilini istemiştir. Ödeme emri borçlu davalıya 18.7.2012 tarihinde tebliğ edilmiş, davalı-borçlu süresinde takibe itiraz etmiştir. Davalı borçlunun takibe konu kira bedellerinin bir kısmını ödeme emrinin tebliğinden önce bir kısmını da ödeme emrinin tebliğinden sonra ödemiş olduğu görülmektedir. Mahkemece dava açma tarihinden önce yapılan ödemeler düşüldükten sonra kalan borç üzerinden itirazın kaldırılmasına ve yargılama sırasında yapılan tüm ödemelerin de infaz sırasında nazara alınmasına karar verilmesi gerekirken alacağın tamamı üzerinden itirazın kaldırılmasına karar verilmesi doğru değildir. 

Karar bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenle kararın tahliyeye ilişkin kısmının ONANMASINA, yukarıda açıklanan (2) nolu bentte açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın alacağa ilişkin kısmının BOZULMASINA, onanan kısım için temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, 20.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com
banner229
Son Güncelleme: 17.02.2014 14:13
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol