banner200
banner222
Rahmi
Rahmi
12 Aralık 2015 Cumartesi 11:22
Kendisine savunman atanmasından haberdar edilmeyen sanığa tebligat yapılması
banner188
banner213
banner230

 6. Ceza Dairesi         2015/8293 E.  ,  2015/45455 K.

"İçtihat Metni"

Tebliğname No : 6 - 2015/71216
MAHKEMESİ : İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 30/10/2014
NUMARASI : 2014/113 (E) ve 2014/253 (K)
SUÇ : Yağma

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Zorunlu müdafiliğe ilişkin CMK'nın 150.maddesinin uygulanması ile ilgili olarak ayrıntıları Ceza Genel Kurulu'nun 18.3.2008 tarih 2008/9-7-56, 21.12.2010 tarih 2010/11-251-267 ve 20.3.2012 gün 2011/6-235-2012/110 Esas ve Karar sayılı kararlarında açıklandığı üzere, "Kendisinezorunlu savunman atandığından hükümlünün haberdar edilmediği durumlarda, zorunlu savunmana yapılan tefhim veya tebliğin kendisine bağlanan hukuki sonuçları doğurmayacağı; bu durumda zorunlu savunman, hükümlünün lehine bazı işlemler yapmış, örneğin temyiz dilekçesi vermiş olsa dahi, hükmün hükümlüye de tebliğ edilmesi ve onun tarafından temyiz dilekçesi verilmesi hâlinde, isteminin kabul edilmesi gerektiğinin" belirtilmesi karşısında;

İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30/10/2014 günlü kararının, uyarlama yargılaması sırasında hükümlü O.. A..'e mahkemenin istemi üzerine atanan savunman Avukat A..A..R.. tarafından süresi içerisinde temyiz edildiği, ancak atanan savunmandan hükümlünün haberdar olmadığı ve yokluğunda verilen hükmün hükümlüye tebliğ edildiğine ilişkin dosyada belge bulunmadığı anlaşıldığından; öncelikle hükümlü O.. A..'e gerekçeli kararın T.C. Anayasası'nın 40/2, 5271 sayılı CMK'nın 34/2, 232/6 ve 291.maddelerinde öngörülen yöntemlere uygun olarak ihtaratları taşıyacak biçimde tebliğ edilmesi ve sunduğu takdirde temyiz dilekçesi eklendikten ve zorunlu savunmanının temyizine onay verip vermediği de sorularak ya da bu konuda ''7 gün içinde savunmanın temyiz dilekçesine onay verip vermediği veya kendisinin temyiz etmek isteyip istemediği hususunda dilekçeyle veya zabıt katibince tutanağa geçirilmek suretiyle, bildirimde bulunması gerektiği eğer her hangi bir bildirimde bulunmaz ise savunmanın temyiz istemine onay vermediğinin kabul edileceği'' açıklamasını içerir biçimde ihtaratlı olarak tebligat yapıldıktan sonra gerek görülmesi halinde ek tebliğname de düzenlenerek incelenmek üzere gönderilmesi için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE, 27/11/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 12.12.2015 11:23
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol