banner200
banner222
24 Şubat 2014 Pazartesi 16:04
KAT MALİKLERİNİN AİDAT ÖDENMESİNE DAİR KARARI
banner188
banner213
banner230

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

 

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 37/son maddesi gereğince, kesinleşen işletme projeleri ile kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İİK'nun 68/1.maddesinde yazılı belgelerden sayılır. Anılan madde hükmüne göre işletme giderleriyle ilgili kat malikleri kurulu kararının takip konusu yapılabilmesi için ilgilisine tebliğine de gerek bulunmamaktadır. Kat malikleri kurulu kararları, sulh hukuk mahkemesince iptal edilmediği sürece yukarıda açıklanan geçerliliğini ve etkinliğini korur. Anılan kararların geçerli olup olmadığı ise, yine genel mahkemece yapılacak yargılamada tartışılması gereken hususlar olup; dar yetkili icra mahkemesinde bu konuda inceleme yapılamaz.

 

Somut olayda alacaklı tarafından ibraz edilen 23.03.2011 tarihli kat malikleri kurulu kararında kat maliklerinin sorumlu oldukları aidat borçları tespit edilmiş olup, aidat gideri ile ilgili bu karar İİK 68/1. maddesindeki belgelerdendir. Sözü edilen kat malikleri kararı mahkemece iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur ve icra mahkemesince bu kararın geçerliliği tartışılamaz. Borçlu tarafından ödeme iddiasında bulunulup bu hususta delil de gösterilmediğinden kat malikleri kurul kararlarına göre talep edilen aidat alacağının değerlendirilmesi ile oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde istemin tümden reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

 

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 24.02.2014 16:06
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol