banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
31 Mart 2014 Pazartesi 17:40
KASTEN ÖLDÜRMEYE KALKIŞMA,  KASTEN YARALAMA
 1. Ceza Dairesi 2008/2504 E., 2012/662 K.
KASTEN ÖLDÜRMEYE KALKIŞMA 
KASTEN YARALAMA 

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Cantekin'in suçunun sübutu kabul, cezayı azaltıcı tahrik ve takdiri indirim sebebinin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedeni dışında isabetsizlik görülmediğinden, sanık müdafiinin bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine; 

Ancak; 

Oluşa ve dosya içeriğine göre; sanığın, akıl hastası olup, ruhsal açıdan kendisini savunamayacak durumda bulunan kardeşi mağdur Aytekin'in, yüz, güvde, sağ ve sol kol bölgelerine çok sayıda bıçak darbesi vurarak yaraladığı, göbeğin yaklaşık 5 cm. üzerindeki ve göbeğin yaklaşık 12 cm. yukarısındaki kesici delici alet yaralarının batına, sol ön aksiler çizginin arkus costrumu kestiği yerin hemen üzerindeki aralarında 2 cm. aralık bulunan üç adet kesici delici alet yaralarından ortadakinin toraksa ve diafragmayı 3 cm. rüptüre edip batına, diğer iki yaranın ise batına nafiz olduğu, mağdurun bu yaralanma nedeniyle yaşamsal tehlike geçirdiği olayda; sanığın eylemi ile açığa çıkan kastının öldürmeye yönelik olup, öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması gerektiği gözetilmeksizin, suç niteliğinde hata edilerek silahla etkili eylem suçundan yazılı şekilde hüküm kurulması, 

Yasaya aykırı ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle, sanık hakkında kurulan hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMASINA), CMUK'nın 326/son maddesine göre ceza miktarı yönünden sanığın kazanılmış hakkının korunmasına, 13.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com
Son Güncelleme: 31.03.2014 17:41
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177