banner200
banner222
05 Ağustos 2015 Çarşamba 10:34
Kasten insan öldürme, teşebbüs, ceza belirlenmesi, tahrik
banner188
banner213
banner230
 T.C

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

 

Esas Numarası: 2013/4209

Karar Numarası: 2014/2752

Karar Tarihi: 29.04.2014

 

  • KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU
  • SANIĞIN EYLEMİNİN YÖNELDİĞİ KİŞİ OLARAK “N” İSMİNİN YAZILMASI GEREKİRKEN, SEHVEN “Ş” İSMİNİN YAZILMASI
  • HERHANGİ BİR EYLEMLERİ OLMADIĞI HALDE E İSMİNİN GEREKÇELİ KARAR BAŞLIĞINDA “MAĞDUR” OLARAK YER ALMASI
  • MAHALLİNDE DÜZELTİLMESİ MÜMKÜN YAZIM HATASI OLARAK DEĞERLENDİRİLDİĞİ
  • EKSİK KOVUŞTURMA İLE YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI
  • FAZLA CEZA TAYİNİ

 

ÖZETİ: Sanığın tabanca ile önce maktuller S ve katılanın eşi olan maktul Ş’e ateş ettiği, daha sonra da kendisine müdahale etmek isteyen katılanın batın bölgesine bir el ateş etmek suretiyle, katılanı jejenum ve kolondaki perforasyon nedeniyle yaşamsal tehlike geçirecek nitelikte yaraladığı olayda, katılandaki yaralanma sonucu meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte dikkate alındığında, teşebbüs nedeniyle 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören TCK.nun 35. maddesinin uygulanması sırasında, alt ve üst sınırlar arasında makul bir ceza tayin edilmesi gerekirken yazılı şekilde 15 yıl hapis cezası verilmesi suretiyle fazla ceza tayini, Bozmayı gerektirmiştir.

1-Sanıklar müdafiinin süresinden sonra yaptıkları duruşmalı inceleme istemlerinin CMUK.nun 317. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

2.a-Sanık Ö’in, katılan N’ı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükümde, TCK.nun 35. maddesinin uygulandığı paragrafta, sanığın eyleminin yöneldiği kişi olarak “N” isminin yazılması gerekirken, sehven “Ş” isminin yazılması,

b-Olay sırasında aracına mermi isabet eden mağdur E’ın, sanıklardan şikayetçi olmaması nedeniyle, sanıklar hakkında mala zarar verme suçundan ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, mağdur E’a yönelik bahsedilen eylem dışında sanıkların dava konusu edilen herhangi bir eylemleri olmadığı halde, E isminin gerekçeli karar başlığında “mağdur” olarak yer alması,

Mahallinde düzeltilmesi mümkün yazım hatası olarak değerlendirilmiştir.

3-Katılan F, A, N ve K’in, sanık Ö hakkında, 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan açılan davaya katılma ve verilen hükmü temyize hak ve yetkisi bulunmadığından, vekillerinin bu suçtan kurulan hükme yönelik temyiz istemlerinin, CMUK.nun 317. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

4-Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Ö in maktul S'ı kasten öldürme, maktul Ş ile katılan N ı kasten öldürmeye teşebbüs ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet; sanık S'in maktul Ş'i kasten öldürme suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların nitelikleri tayin, sanık Öin maktul S'ı kasten öldürme suçundan kurulan hükümde tahrik ve takdire, sanıkların diğer suçlarından kurulan hükümlerde takdire ilişkin cezalarını azaltıcı nedenlerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle kısmen reddedilmiş, incelenen dosyaya göre kurulan hükümlerde eleştiri ve bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, Cumhuriyet Savcısının sanık Ö'in maktul Ş'i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükümde eksik ceza verildiğine; sanıklar müdafiinin meşru savunmaya, suç vasfına, cezaların teşdiden tayininin yersizliğine; katılanlar vekilinin suç vasfına, takdiri indirim maddesinin uygulanmaması gerektiğine vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,

A-Sanık Ö in maktul S’ı kasten öldürme ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından kurulan, kısmen re’sen de temyize tabi olan hükümlerin, tebliğnamedeki düşünce gibi (ONANMASINA),

B-Sanık Ö’in, maktul Ş ile katılan N'ı kasten öldürmeye teşebbüs suçlan ile sanık S’in maktul Ş’i kasten öldürme suçundan kurulan hükümler yönünden-Tarafların beyanlarından ve getirtilen bir kısım evraklardan, taraflar arasında husumete neden olduğu anlaşılan, sanıklar ile maktuller ve katılanların taraf olduğu soruşturma ve kovuşturma dosyalarının tamamının araştırılması, bunlardan Yargıtay incelemesinde olanlar da dahil olmak üzere denetime olanak sağlayacak şekilde dosya içerisine onaylı örneklerinin getirtilmesi suretiyle, taraflar arasındaki husumete neden olan eylemlerin tespit edilmesi ve sanıklar hakkında tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının buna göre değerlendirilmesi gerektiğinin düşünülmemesi suretiyle eksik kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

b-Sanık Ö’in, katılan N'ı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hüküm yönünden;

Sanığın tabanca ile önce maktuller S ve katılanın eşi olan maktul Ş’e ateş ettiği, daha sonra da kendisine müdahale etmek isteyen katılanın batın bölgesine bir el ateş etmek suretiyle, katılanı jejenum ve kolondaki perforasyon nedeniyle yaşamsal tehlike geçirecek nitelikte yaraladığı olayda, katılandaki yaralanma sonucu meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte dikkate alındığında, teşebbüs nedeniyle 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören TCK.nun 35. maddesinin uygulanması sırasında, alt ve üst sınırlar arasında makul bir ceza tayin edilmesi gerekirken yazılı şekilde 15 yıl hapis cezası verilmesi suretiyle fazla ceza tayini,

Bozmayı gerektirmiş olup, katılanlar vekili ve sanıklar müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak (BOZULMASINA), 29/04/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 05.08.2015 10:38
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol