banner200
banner235
banner225
30 Mart 2016 Çarşamba 09:44
Kamulaştırma - Vekalet Ücreti
banner188
banner213
banner230

  

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2015/24087

K. 2015/19347

T. 3.11.2015

 

• KAMULAŞTIRMA KONUSU İRTİFAK HAKKI VE PİLON YERİ BEDELİNİN TESPİTİ ( Davalının Kendisini Vekil İle Temsil Ettirdiği/Davanın Mahiyeti Ve Hükmedilen Bedel Nazara Alınarak Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan A.A.Ü.T. Uyarınca Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekirken Hiç Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin Doğru Görülmediği )

• VEKALET ÜCRETİ ( İrtifak Hakkı ve Pilon Yeri Bedelinin Tespiti - Davalı Kendisini Vekil İle Temsil Ettirdiğnden Davanın Mahiyeti Ve Hükmedilen Bedel Nazara Alınarak Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan A.A.Ü.T. Uyarınca Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedileceği )

2942/m.10

ÖZET : Dava, kamulaştırma konusu irtifak hakkı ve pilon yeri bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.Davalının kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşılmaktadır. Davanın mahiyeti ve hükmedilen bedel nazara alınarak karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, hiç vekalet ücretine hükmedilmemesi doğru görülmemiştir.

DAVA : Mahkemece, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı ve pilon yeri bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili istemine ilişkin davanın kabulüne karar verilmiş; temyiz edilmeksizin kesinleşen hüküm, Adalet Bakanlığı'nın istemi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30.09.2015 gün ve 2015/256961 sayılı tebliğnamesi ile kanun yararına temyiz edilmesi üzerine Dairemize gönderilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı ve pilon yeri bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, temyiz edilmeksizin kesinleşen hüküm, Adalet Bakanlığı'nın istemi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30.09.2015 gün ve 2015/256961 sayılı yazı ile kanun yararına temyiz edilmiştir.

Yapılan incelemede; davalılardan N.K.'ın 06.01.2012 günlü dilekçe ekinde sunduğu vekaletname gereğince kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşılmaktadır.

Davanın mahiyeti ve hükmedilen bedel nazara alınarak karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davalı N.K. lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, hiç vekalet ücretine hükmedilmemesi,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Adalet Bakanlığı'nın gördüğü lüzum üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki talep yerinde görülmekle, Kalkandere Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.07.2014 gün ve 2011/65 esas, 2014/100 karar sayılı hükmünün HUMK.'nun 427/6. maddesi uyarınca sonuca etkili olmamak kaydıyla, BOZULMASINA, 03.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

banner229
Son Güncelleme: 30.03.2016 09:48
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol