banner200
banner222
29 Mart 2016 Salı 15:14
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil
banner188
banner213
banner230

  

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2015/4435

K. 2015/18805

T. 27.10.2015

 

DAVA : Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak, üzerindeki yapılara resmi birim fiyatları esas alınıp, yıpranma payı da düşülerek değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;

Dava, idare tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın tescili davası olduğu, davalı tarafça aynı taşınmazla ilgili kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat ve ecrimisil istemli olarak Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2013/95 Esas sayılı dosyasında dava açılmış ise de, sözü edilen dava ile bu dava birleştirilmediği gibi, ecrimisil ile ilgili açılmış bir dava bulunmadığı, şartları müsait olması durumunda ecrimisil konusunda her zaman ayrı bir dava açılabilmesinin mümkün bulunması ve HMK'nun 26. maddesi de gözetilerek, ecrimisil ile ilgili bir karar verilmemesi gerekirken, Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2013/95 Esas sayılı dosyasındaki karar ve bilirkişi raporları bu dosya arasına alınmak suretiyle re’sen bilirkişi kurulundan ecrimisile yönelik ek rapor aldırılarak, ecrimisil bedeline hükmedilmesi,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 27/10/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 29.03.2016 15:16
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol