banner200
banner222
16 Temmuz 2014 Çarşamba 14:54
Kaçakçılık Suçuna ilişkin Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 2014 Kararları
banner188
banner213
banner230
 Daire:7

Tarih:2014

Esas No:2013/21164

Karar No:2014/5790

Kaynak:UYAP

İlgili Maddeler:5607 SK 3

İlgili Kavramlar:Kaçakçılık-Yolcu beraberi eşya

T.C.

YARGITAY

7. Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

 

Esas No    : 2013/21164              

Karar No : 2014/5790

Tebliğname No        : 7 - 2012/15518

1- Sanığın dava konusu eşyayı temyiz incelemesi dışındaki diğer sanıkla beraber şahsi ihtiyaçları için getirdiğini savunması ve bu hususun diğer sanığın anlatımlarıyla benzer mahiyette olması karşısında, eşyanın kişi başına bölündüğünde şahsi kullanım miktarı kapsamında kalabileceğinin kabulü mümkün olduğu gözetildiğinde, söz konusu eşyanın ne surette ticarete konu yapılabileceği tartışılmadan yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine hükmedilmesi,

Yasaya aykırı, sanık Gürsel Karabacak müdafii'nin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, aynı yasanın 326/son maddesi uyarınca sanığın cezada kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 27.03.2014 günü oybirliğiyle karar verildi.

T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No               : 2013/21164               Karar No                        : 2014/5790 Tebliğname No : 7 - 2012/15518 ... 1- Sanığın dava konusu eşyayı temyiz incelemesi dışındaki diğer sanıkla beraber şahsi ihtiyaçları için getirdiğini savunması ve bu hususun diğer sanığın anlatımlarıyla benzer mahiyette olması karşısında, eşyanın kişi başına bölündüğünde şahsi kullanım miktarı kapsamında kalabileceğinin kabulü mümkün olduğu gözetildiğinde, söz konusu eşyanın ne surette ticarete konu yapılabileceği tartışılmadan yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine hükmedilmesi, ........ Yasaya aykırı, sanık Gürsel Karabacak müdafii'nin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, aynı yasanın 326/son maddesi uyarınca sanığın cezada kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 27.03.2014 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

Daire:7

Tarih:2012

Esas No:2012/19022

Karar No:2012/33186

Kaynak:UYAP

İlgili Maddeler:5607 SK 3/18

İlgili Kavramlar:Kaçakçılık-Yolcu beraberi eşya

T.C.

YARGITAY

7. Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

 

Esas No    : 2012/19022              

Karar No : 2012/33186

Tebliğname No        : 7 - 2010/249905

 

....tüm dosya içeriğine göre sanıkların belirlenen gümrük kapısından yolcu olarak yurda giriş yaptıkları, ele geçen ve yolcu beraberi statüsünde getirilen eşyanın ticari mahiyette bulunmadığı ve ithalinin yasak olmadığı saptanmıştır.

Suç tarihinde yürürlükte bulunan ve yolcuların beraberinde getirdiği eşya hakkında yapılacak işlemleri düzenleyen 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 6. maddesi;

"Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir.

Söz konusu eşyanın gümrükten kaçırılmak amacına yönelik olarak saklanmış veya gizlenmiş olarak bulunması durumunda gümrük idarelerince eşyanın gümrük vergileri üç kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir.

Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen eşya, gümrük vergileri ödenmediği taktirde, gümrüğe terkedilmiş sayılır.

Yolcuların, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan eşyanın ticari mahiyette veya ithali veya ihracının yasak olması halinde 3. madde hükümleri uygulanır."Hükümlerini içermektedir.

Dosya içeriğine göre gümrük kapısından yolcu olarak yurda giren sanıklarda ele geçen toplam 50 paket Winston, 12 karton esse, 2 karton marlbora marka sigara, 15 paket 900 gramlık layalina marka çay, 6 paket 450 gramlık layalina marka çay, 37 kg şeker, 73 kg toz şeker ve 20 kg pirincin miktar ve nitelik itibariyle ticari mahiyette bulunmadığı ve ithalinin yasak olmadığı gözetildiğinde, atılı eylemde suç unsurunun bulunmaması nedeniyle sanıkların beraatine, dava konusu eşya yönüyle 5607 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca gümrük mevzuatı çerçevesinde işlemlerin gümrük idaresince yerine getirilmesine karar verilmesi gerekirken, görevsizlik kararı verilmesi,

Yasaya aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları yerinde görülerek hükmün bu sebepten BOZULMASINA, 26.12.2012 günü oybirliğiyle karar verildi. T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No               : 2012/19022               Karar No                        : 2012/33186 Tebliğname No                      : 7 - 2010/249905 ....tüm dosya içeriğine göre sanıkların belirlenen gümrük kapısından yolcu olarak yurda giriş yaptıkları, ele geçen ve yolcu beraberi statüsünde getirilen eşyanın ticari mahiyette bulunmadığı ve ithalinin yasak olmadığı saptanmıştır. Suç tarihinde yürürlükte bulunan ve yolcuların beraberinde getirdiği eşya hakkında yapılacak işlemleri düzenleyen 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 6. maddesi; "Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Söz konusu eşyanın gümrükten kaçırılmak amacına yönelik olarak saklanmış veya gizlenmiş olarak bulunması durumunda gümrük idarelerince eşyanın gümrük vergileri üç kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen eşya, gümrük vergileri ödenmediği taktirde, gümrüğe terkedilmiş sayılır. Yolcuların, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan eşyanın ticari mahiyette veya ithali veya ihracının yasak olması halinde 3. madde hükümleri uygulanır."Hükümlerini içermektedir. Dosya içeriğine göre gümrük kapısından yolcu olarak yurda giren sanıklarda ele geçen toplam 50 paket Winston, 12 karton esse, 2 karton marlbora marka sigara, 15 paket 900 gramlık layalina marka çay, 6 paket 450 gramlık layalina marka çay, 37 kg şeker, 73 kg toz şeker ve 20 kg pirincin miktar ve nitelik itibariyle ticari mahiyette bulunmadığı ve ithalinin yasak olmadığı gözetildiğinde, atılı eylemde suç unsurunun bulunmaması nedeniyle sanıkların beraatine, dava konusu eşya yönüyle 5607 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca gümrük mevzuatı çerçevesinde işlemlerin gümrük idaresince yerine getirilmesine karar verilmesi gerekirken, görevsizlik kararı verilmesi, Yasaya aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları yerinde görülerek hükmün bu sebepten BOZULMASINA, 26.12.2012 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Daire:7

Tarih:2013

Esas No:2013/1297

Karar No:2013/6838

Kaynak:UYAP

İlgili Maddeler:5607 SK 3/18

İlgili Kavramlar:Kaçakçılık-Yolcu beraberi eşya

T.C.

YARGITAY

7. Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

 

Esas No    : 2013/1297                 

Karar No : 2013/6838

Tebliğname No        : 7 - 2011/108615

 

 

.....tüm dosya içeriğine göre sanıkların belirlenen gümrük kapısından yolcu olarak yurda giriş yaptıkları, ele geçen ve yolcu beraberi statüsünde getirilen eşyanın ticari mahiyette bulunmadığı ve ithalinin yasak olmadığı saptanmıştır.

Suç tarihinde yürürlükte bulunan ve yolcuların beraberinde getirdiği eşya hakkında yapılacak işlemleri düzenleyen 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 6. maddesi;

"Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir.

Söz konusu eşyanın gümrükten kaçırılmak amacına yönelik olarak saklanmış veya gizlenmiş olarak bulunması durumunda gümrük idarelerince eşyanın gümrük vergileri üç kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir.

Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen eşya, gümrük vergileri ödenmediği taktirde, gümrüğe terk edilmiş sayılır.

Yolcuların, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan eşyanın ticari mahiyette veya ithali veya ihracının yasak olması halinde 3. madde hükümleri uygulanır." Hükümlerini içermektedir.

Dosya içeriğine göre gümrük kapısından yolcu olarak yurda giren sanıklarda ele geçen toplam 10 kg Istıkan marka çay, 15 kg layalina marka çay, 5 kg dökme çay, 15 kg şeker, 10 adet 750 ml Balantines marka viski, 6 adet Absolut marka 1 litrelik Votka, 10 adet 75 cl`lik Jb marka Viski, 1 adet Arapça ibareli rakı, 1 adet 37 cl`lik Grantis marka viski, 4 kutu Nahkla Tobacco ibareli nargile tütünü, 2 karton Brillant, 1 karton LM, 4 karton Kent, 3 karton Davidoff, 16 karton Winston, 3 karton Marlbora ve 3 karton Prestige marka sigaranın miktar ve nitelik itibariyle ticari mahiyette bulunmadığı ve ithalinin yasak olmadığı gözetildiğinde esastan hüküm ittihazı ve dava konusu eşya yönüyle 5607 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca gümrük mevzuatı çerçevesinde işlemlerin gümrük idaresince yerine getirilmesine karar verilmesi gerekirken, görevsizlik kararı verilmesi,

Yasaya aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları yerinde görülerek hükmün bu sebepten BOZULMASINA, 21.03.2013 günü oybirliğiyle karar verildi.

T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No               : 2013/1297                  Karar No                        : 2013/6838 Tebliğname No : 7 - 2011/108615 .....tüm dosya içeriğine göre sanıkların belirlenen gümrük kapısından yolcu olarak yurda giriş yaptıkları, ele geçen ve yolcu beraberi statüsünde getirilen eşyanın ticari mahiyette bulunmadığı ve ithalinin yasak olmadığı saptanmıştır. Suç tarihinde yürürlükte bulunan ve yolcuların beraberinde getirdiği eşya hakkında yapılacak işlemleri düzenleyen 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 6. maddesi; "Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Söz konusu eşyanın gümrükten kaçırılmak amacına yönelik olarak saklanmış veya gizlenmiş olarak bulunması durumunda gümrük idarelerince eşyanın gümrük vergileri üç kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen eşya, gümrük vergileri ödenmediği taktirde, gümrüğe terk edilmiş sayılır. Yolcuların, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan eşyanın ticari mahiyette veya ithali veya ihracının yasak olması halinde 3. madde hükümleri uygulanır." Hükümlerini içermektedir. Dosya içeriğine göre gümrük kapısından yolcu olarak yurda giren sanıklarda ele geçen toplam 10 kg Istıkan marka çay, 15 kg layalina marka çay, 5 kg dökme çay, 15 kg şeker, 10 adet 750 ml Balantines marka viski, 6 adet Absolut marka 1 litrelik Votka, 10 adet 75 cl`lik Jb marka Viski, 1 adet Arapça ibareli rakı, 1 adet 37 cl`lik Grantis marka viski, 4 kutu Nahkla Tobacco ibareli nargile tütünü, 2 karton Brillant, 1 karton LM, 4 karton Kent, 3 karton Davidoff, 16 karton Winston, 3 karton Marlbora ve 3 karton Prestige marka sigaranın miktar ve nitelik itibariyle ticari mahiyette bulunmadığı ve ithalinin yasak olmadığı gözetildiğinde esastan hüküm ittihazı ve dava konusu eşya yönüyle 5607 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca gümrük mevzuatı çerçevesinde işlemlerin gümrük idaresince yerine getirilmesine karar verilmesi gerekirken, görevsizlik kararı verilmesi, Yasaya aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları yerinde görülerek hükmün bu sebepten BOZULMASINA, 21.03.2013 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

Daire:7

Tarih:2013

Esas No:2012/21200

Karar No:2013/11224

Kaynak:UYAP

İlgili Maddeler:5607 SK 10 VE 13/1-A

İlgili Kavramlar:KAÇAKÇILIK ZULA

T.C.

YARGITAY

7. Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

 

Esas No    : 2012/21200              

Karar No : 2013/11224

Tebliğname No        : 7 - 2010/292801

 

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Dava konusu kaçak akaryakıtın, miktar veya hacim bakımından taşıma aracı yüküne göre tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturmaması ile dışarıdan bakmakla görünen ilave deponun zula sayılamayacağı karşısında nakil aracının iadesi yerine müsaderesine karar verilmesi,

......

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden ve bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nun 322.maddesi uyarınca, doğrudan verilen adli para cezası taksitlendirilerek birer ay ara ile 4 eşit taksitte tahsiline karar verilmesi ve hüküm fıkrasından, nakil vasıtası aracın müsaderesine ilişkin kısmın çıkarılması, yerine "suçta kullanılan nakil aracının sahibine iadesine, tasfiye edilmişse tasfiye bedelinin sahibine iadesine" ibaresinin eklenmesi, suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 23/05/2013 günü oyçokluğuyla karar verildi.

 

T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No               : 2012/21200               Karar No                        : 2013/11224 Tebliğname No                      : 7 - 2010/292801 Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Dava konusu kaçak akaryakıtın, miktar veya hacim bakımından taşıma aracı yüküne göre tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturmaması ile dışarıdan bakmakla görünen ilave deponun zula sayılamayacağı karşısında nakil aracının iadesi yerine müsaderesine karar verilmesi, ...... Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden ve bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nun 322.maddesi uyarınca, doğrudan verilen adli para cezası taksitlendirilerek birer ay ara ile 4 eşit taksitte tahsiline karar verilmesi ve hüküm fıkrasından, nakil vasıtası aracın müsaderesine ilişkin kısmın çıkarılması, yerine "suçta kullanılan nakil aracının sahibine iadesine, tasfiye edilmişse tasfiye bedelinin sahibine iadesine" ibaresinin eklenmesi, suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 23/05/2013 günü oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

Daire:7

Tarih:2013

Esas No:2011/5344

Karar No:2013/11990

Kaynak:uyap

İlgili Maddeler:5607 sk 10 ve 13/1-a

İlgili Kavramlar:Kaçakçılık zula

T.C.

YARGITAY

7. Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

 

Esas No    : 2011/5344                 

Karar No : 2013/11990

Tebliğname No        : 7 - 2009/224338

 

Dosya kapsamından, dava konusu akaryakıtın taşındığı nakil aracının orjinal olmayan yakıt deposunun iki bölmeden oluşması ve motor ile bağlantılı olmayan bölümünde benzin taşınmasının kaçak akaryakıt kontrolü yapan görevlilerce denetime engel teşkil etmediği için zula sayılamıyacağı gibi ele geçen akaryakıtın miktarı da nazara alındığında, 5237 sayılı TCK' nun 54/3. maddesi gereğince hakkaniyet ilkesine de aykırı olacağı gözetilmeden nakil aracının iadesi yerine, müsaderisine karar verilmesi,

Bozmayı icabettirmiş olup, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 5320 sayılı Yasanın 8 inci maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nın 322 inci maddesi uyarınca hükümden "Kaçak akaryakıtın taşınmasında kullanılan 30 SA 617 plaka sayılı aracın 5015 sayılı yasanın ek 5/1 maddesi uyarınca müsaderesine" kısmı çıkarılarak "nakil aracı sahibine iadesine" ibaresinin eklenmesi suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 29.05.2013 günü oyçokluğula karar verildi.

.........

KARŞI OY

Araç mazot ile çalışan bir araç olup, normal olmayan deposu ikiye bölünerek bölümün birisi aracın yaktığı mazot bölümü araca bağlı olup, diğer bölümde benzin taşınması ve dışarıdan belli edilmeyecek şekilde zula haline getirilmiş olması nedeniyle aracın zoralımı doğru olup, çoğunluğun kararına katılmıyoruz

 

Orhan KOÇAK Seyfettin TUNCER

Muhalif Üye Muhalif Üye T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No                   : 2011/5344                  Karar No                        : 2013/11990 Tebliğname No        : 7 - 2009/224338 .... Dosya kapsamından, dava konusu akaryakıtın taşındığı nakil aracının orjinal olmayan yakıt deposunun iki bölmeden oluşması ve motor ile bağlantılı olmayan bölümünde benzin taşınmasının kaçak akaryakıt kontrolü yapan görevlilerce denetime engel teşkil etmediği için zula sayılamıyacağı gibi ele geçen akaryakıtın miktarı da nazara alındığında, 5237 sayılı TCK' nun 54/3. maddesi gereğince hakkaniyet ilkesine de aykırı olacağı gözetilmeden nakil aracının iadesi yerine, müsaderisine karar verilmesi, Bozmayı icabettirmiş olup, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 5320 sayılı Yasanın 8 inci maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nın 322 inci maddesi uyarınca hükümden "Kaçak akaryakıtın taşınmasında kullanılan 30 SA 617 plaka sayılı aracın 5015 sayılı yasanın ek 5/1 maddesi uyarınca müsaderesine" kısmı çıkarılarak "nakil aracı sahibine iadesine" ibaresinin eklenmesi suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 29.05.2013 günü oyçokluğula karar verildi. ......... KARŞI OY Araç mazot ile çalışan bir araç olup, normal olmayan deposu ikiye bölünerek bölümün birisi aracın yaktığı mazot bölümü araca bağlı olup, diğer bölümde benzin taşınması ve dışarıdan belli edilmeyecek şekilde zula haline getirilmiş olması nedeniyle aracın zoralımı doğru olup, çoğunluğun kararına katılmıyoruz Orhan KOÇAK Seyfettin TUNCER Muhalif Üye Muhalif Üye

 

 

 

Daire:7

Tarih:2013

Esas No:2013/3328

Karar No:2013/24302

Kaynak:uyap

İlgili Maddeler:5607 SK 10 ve 13/1-a md

İlgili Kavramlar:Kaçakçılık zula

T.C.

YARGITAY

7. Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

 

Esas No    : 2013/3328                 

Karar No : 2013/24302

Tebliğname No        : 7 - 2011/180582

 

..........

5237 sayılı TCK'nun 54.maddesinde düzenlenen eşya müsaderesinin hukuksal niteliği itibariyle ceza değil güvenlik tedbiri olduğu ve güvenlik tedbiri niteliğindeki müsadereye karar verilmemesi aleyhe bozma yasağına konu olmayacağı cihetle; dava konu kaçak sigaraların 5607 sayılı kanunun 13/1 maddesi kapsamında gizli bölme ya da tertibat olarak kabul edilmesi, gereken aracın arka koltuk ile bagaj arasına yapılan gizli bölmede ele geçirildiği, nakil vasıtasının daha önceden de kaçak sigara taşıma amacıyla kullanıldığı ve kaçak eşyanın değerine nazaran nakilde kullanılan aracın müsaderesinin hakkaniyete de aykırı olmayacağı gözetilmeksizin, aracın müsaderesi yerine yeterli olmayan gerekçe ile iadesine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, 17.12.2013 günü oyçokluğuyla karar verildi.

.....

KARŞI OY

........... (zula ilgili değil)                 T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No               : 2013/3328                  Karar No                        : 2013/24302 Tebliğname No        : 7 - 2011/180582 .......... 5237 sayılı TCK'nun 54.maddesinde düzenlenen eşya müsaderesinin hukuksal niteliği itibariyle ceza değil güvenlik tedbiri olduğu ve güvenlik tedbiri niteliğindeki müsadereye karar verilmemesi aleyhe bozma yasağına konu olmayacağı cihetle; dava konu kaçak sigaraların 5607 sayılı kanunun 13/1 maddesi kapsamında gizli bölme ya da tertibat olarak kabul edilmesi, gereken aracın arka koltuk ile bagaj arasına yapılan gizli bölmede ele geçirildiği, nakil vasıtasının daha önceden de kaçak sigara taşıma amacıyla kullanıldığı ve kaçak eşyanın değerine nazaran nakilde kullanılan aracın müsaderesinin hakkaniyete de aykırı olmayacağı gözetilmeksizin, aracın müsaderesi yerine yeterli olmayan gerekçe ile iadesine karar verilmesi, Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, 17.12.2013 günü oyçokluğuyla karar verildi. ..... KARŞI OY ........... (zula ilgili değil)

 

Daire:7

Tarih:2013

Esas No:2012/22687

Karar No:2013/18560

Kaynak:UYAP

İlgili Maddeler:5607 SK 10 ve 13/1-a md

İlgili Kavramlar:Kaçakçılık Zula

T.C.

YARGITAY

7. Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

 

Esas No    : 2012/22687              

Karar No : 2013/18560

Tebliğname No        : 7 - 2012/171974

2-Dosya kapsamına göre, dava konusu nakil vasıtasının deposu kesilmek suretiyle bir kısmına yine dava konusu sigaralar yerleştirilmiş ise de, bu yerin zula olarak nitelendirilemeyeceği; eşyanın, nakil vasıtasının yüküne göre miktar ve hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturmadığı gibi, bu miktar yükün dava konusu nakil vasıtasıyla taşınmasını gerekli kılacak zorunluluğun da bulunmadığı, ayrıca dava konusu eşya ve nakil vasıtasının değerleri dikkate alındığında nakil vasıtasının müsaderesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle TCK'nun 54/3. maddesi uyarınca hakkaniyete de aykırı olacağı dikkate alınarak, nakil vasıtasının iadesi yerine yazılı şekilde müsaderesine karar verilmesi,

 

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden ve bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa'nın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nun 322.maddesi uyarınca;

2-Nakil vasıtasının müsaderesine ilişkin kısmın çıkarılması, yerine "Suçta kullanılan nakil vasıtasının sahibine iadesine, araç trafik kaydına konulan tedbirin kaldırılmasına," ibaresinin yazılması, diğer kısımlarının aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 23/09/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No               : 2012/22687               Karar No                        : 2013/18560 Tebliğname No                      : 7 - 2012/171974 ........... 2-Dosya kapsamına göre, dava konusu nakil vasıtasının deposu kesilmek suretiyle bir kısmına yine dava konusu sigaralar yerleştirilmiş ise de, bu yerin zula olarak nitelendirilemeyeceği; eşyanın, nakil vasıtasının yüküne göre miktar ve hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturmadığı gibi, bu miktar yükün dava konusu nakil vasıtasıyla taşınmasını gerekli kılacak zorunluluğun da bulunmadığı, ayrıca dava konusu eşya ve nakil vasıtasının değerleri dikkate alındığında nakil vasıtasının müsaderesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle TCK'nun 54/3. maddesi uyarınca hakkaniyete de aykırı olacağı dikkate alınarak, nakil vasıtasının iadesi yerine yazılı şekilde müsaderesine karar verilmesi, Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden ve bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa'nın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nun 322.maddesi uyarınca; ........... 2-Nakil vasıtasının müsaderesine ilişkin kısmın çıkarılması, yerine "Suçta kullanılan nakil vasıtasının sahibine iadesine, araç trafik kaydına konulan tedbirin kaldırılmasına," ibaresinin yazılması, diğer kısımlarının aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 23/09/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Son Güncelleme: 17.07.2014 14:57
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol