banner200
banner235
banner225
07 Mart 2013 Perşembe 10:19
Kaçakçılık suçlarında Şartla salıverme
banner188
banner213
banner230
 Daire:7

Tarih:2009

Esas No:2007/12617

Karar No:2009/6830

Kaynak:Yargıtay

İlgili Maddeler:

İlgili Kavramlar:Kaçakılık suçlarında Şartla salıverme

KOŞULLU SALIVERME UYGULANMAZ.

T.C.

YARGITAY

7. Ceza Dairesi

Esas No : 2007/12617

Karar No : 2009/6830

Tebliğname No : K.Y.B. - 2007/136630

Y A R G I T A Y İ L A M I

Kaçakçılık suçundan hükümlü Mecit Enç'in Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/a¬4, 4/a-2, 4/3.maddeleri uyarınca 47.911.500.000 Türk lirası tazmini nitelikte ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair, Uludere Asliye Ceza Mahkemesinin 28/10/2004 tarihli ve 200/75-139 sayılı kararının infazı sırasında para cezasının ödenmemesi sebebiyle bahsi geçen cezanın 479 gün hapis cezasına çevrilerek sanığın şartla tahliyesine ilişkin Silopi 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 29/08/2006 tarihli ve 2006/1087 müteferrik sayılı kararına karşı Uludere Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazın reddine ilişkin, aynı Mahkemenin 28/12/2006 tarihli ve 2006/1087 müteferrik sayılı kararına keza itirazın reddine dair, ŞIRNAK Ağır Ceza Mahkemesinin 26/02/2007 tarihli ve 2007/271-275 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 04.06.2006 gün ve 29300 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığının 01.08.2007 gün ve KYB. 2007-136630 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkür ihbarnamede;

4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre hükmolunan tazminat niteliğindeki para cezasının ödenmemesi sebebiyle, anılan Kanunun 28.maddesi uyarınca hapse çevrilmesindeki esas gayenin, para cezasının tamamının ödettirilmesi olduğu, bu cezalarda mülga Cezaların İnfazı Hakkındaki Tüzüğün 92/son maddesi ile şartla salıverilmeye ilişkin hükümlerin uygulanamayacağı gözetilmeden, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılınının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden Şırnak Ağır Ceza Mahkemesinin 26.02.2007 gün ve 2007/271 D.İş E. - 2007/275 D.İş K. sayılı kararının CMK.nın 309/4-a maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yapılmasına, 03.06.2009 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan Üye Üye Üye Üye

T.Demirtaş M.Tatar M.Öztürk S.Saka Dr.B.Karakaş

Kararına uygundur.

Yazı İşl.Md.Y.

G/K

KOŞULLU SALIVERME UYGULANMAZ. T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Esas No : 2007/12617 Karar No : 2009/6830 Tebliğname No : K.Y.B. - 2007/136630 Y A R G I T A Y İ L A M I Kaçakçılık suçundan hükümlü Mecit Enç'in Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/a¬4, 4/a-2, 4/3.maddeleri uyarınca 47.911.500.000 Türk lirası tazmini nitelikte ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair, Uludere Asliye Ceza Mahkemesinin 28/10/2004 tarihli ve 200/75-139 sayılı kararının infazı sırasında para cezasının ödenmemesi sebebiyle bahsi geçen cezanın 479 gün hapis cezasına çevrilerek sanığın şartla tahliyesine ilişkin Silopi 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 29/08/2006 tarihli ve 2006/1087 müteferrik sayılı kararına karşı Uludere Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazın reddine ilişkin, aynı Mahkemenin 28/12/2006 tarihli ve 2006/1087 müteferrik sayılı kararına keza itirazın reddine dair, ŞIRNAK Ağır Ceza Mahkemesinin 26/02/2007 tarihli ve 2007/271-275 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 04.06.2006 gün ve 29300 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığının 01.08.2007 gün ve KYB. 2007-136630 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu. Mezkür ihbarnamede; 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre hükmolunan tazminat niteliğindeki para cezasının ödenmemesi sebebiyle, anılan Kanunun 28.maddesi uyarınca hapse çevrilmesindeki esas gayenin, para cezasının tamamının ödettirilmesi olduğu, bu cezalarda mülga Cezaların İnfazı Hakkındaki Tüzüğün 92/son maddesi ile şartla salıverilmeye ilişkin hükümlerin uygulanamayacağı gözetilmeden, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılınının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden Şırnak Ağır Ceza Mahkemesinin 26.02.2007 gün ve 2007/271 D.İş E. - 2007/275 D.İş K. sayılı kararının CMK.nın 309/4-a maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yapılmasına, 03.06.2009 günü oybirliğiyle karar verildi. Başkan Üye Üye Üye Üye T.Demirtaş M.Tatar M.Öztürk S.Saka Dr.B.Karakaş Kararına uygundur. Yazı İşl.Md.Y. G/K

banner229
Son Güncelleme: 07.03.2013 14:53
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol