banner200
banner222
11 Aralık 2014 Perşembe 15:55
İŞTEN ATILAN İŞÇİ, BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN ÖDENMESİ
banner188
banner213
banner230
 YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/4725 
KARAR: 2014/5742

Davacı, kıdem tazminatı, yıllık izin ile işe başlatmama tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, davanın reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

Davacı vekili müvekkilinin davalıya ait işyerinde çalışırken iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmadan feshedildiğini, işe iade davası açıldığını, feshin geçersizliğine ve işe iadeye karar verildiğini, müvekkilinin süresi içinde işverene başvurarak işe iadesini talep ettiğini, işveren tarafından ...18. Noterliğinin 10.12.2009 tarihli ihbarnamesi ile işe iade talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini, davacının işbaşı yaptığını, işverinin müvekkiline iş vermediğini, boş bir odada oturttuğunu, işverenin psikolojik baskı ve yıldırması sonucu müvekkilinin işi bırakmak zorunda kaldığını, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 8 aylık ücret, yıllık izin ücreti, çalıştığı döneme ait ücret ve diğer alacakların tespitini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacının işe başlama isteğini noter kanalıyla bildirmesi üzerine müvekkili tarafından davacıya ...18. Noterliği kanalıyla ihbarname gönderilerek talebinin kabul edildiğinin bildirdiğini, davacının işe başlamadığını, davanın reddini talep etmiştir. 

Mahkemece, işveren davacıyı eski koşullarda işe başlatmak istediği, davacının ise işe başlamadığı, eda davası açmayıp, tespit davası açması sebebiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacı vekilinin ve davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık konusu davacının işveren tarafından işe başlatılıp başlatılmadığı noktasındadır. Tanık beyanlarından davacının davet edilen günde işyerine geldiği, davalı yetkilileri tarafından boş bir salona alınıp iş ve bilgisayar verilmediği, kendisine şirkette ihtiyaç olmadığının söylendiği anlaşılmaktadır. Bu durumda davalının işe iade talebini kabulü samimi olmayıp davacı fiilen işe başlamak için başvurduğundan davacının boşta geçen süre ücretini alacağının kabulü yerine reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 13.03.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
kararara.com
banner229
Son Güncelleme: 11.12.2014 15:56
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol