banner200
banner235
banner225
21 Nisan 2014 Pazartesi 11:25
İPOTEKLİ KONUTTA MESKENİYET İDDİASI, İPOTEĞİN KONULMA ZAMANI
banner188
banner213
banner230
 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlunun daha önce ipotek ettiği taşınmazı hakkında sonradan haczedilmezlik şikayetinde bulunabilmesi için ipoteğin mesken kredisi, esnaf kredisi, zirai kredi gibi zorunlu olarak kurulmuş ipoteklerden olması gerekir. Bunun dışında, borçlunun serbest iradesi ile kurduğu ipotekler, adı geçenin daha sonra bu yerle ilgili olarak meskeniyet iddiasında bulunulmasını engeller. Zira, evini kendi iradesi ile ipotek eden borçlunun artık ona ihtiyacı olmadığı kabul edilmelidir.

Ancak, haciz tarihinde ipotek konusu borcun ödenmiş olması halinde, ipotekle yükümlü bulunmayan taşınmaz hakkında meskeniyet şikayetinde bulunabilir. Aksi takdirde, kurulan bir ipotek borcu ödenmiş olsa dahi, bundan sonraki tüm hacizler yönünden meskeniyet şikayetinin mümkün bulunmadığı gibi kabul edilemeyecek bir sonuç ortaya çıkar.

Somut olayda, taşınmaz kaydına 13.07.2012 tarihinde haciz uygulanmış olduğu ve bu tarihte taşınmaz üzerinde ... BANKASI A.Ş lehine 19.04.1996 tarihli ipoteğin mevcut olduğu ancak borçlular vekilinin söz konusu ipotek borcunun ödendiğini iddia ettiği anlaşılmaktadır. 

O halde mahkemece, lehine ipotek şerhi bulunan bankadan ipoteğin veriliş amacı ve haciz tarihinden önce ipotek konusu borcun ödenmiş olup olmadığı sorularak sonucuna göre borçluların haczedilmezlik şikayeti hakkında karar verilmesi gerekir. Eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. 

SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/06/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com
banner229
Son Güncelleme: 21.04.2014 11:40
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol