banner200
banner235
banner225
12 Şubat 2014 Çarşamba 11:24
 İNTERNET SİTESİNDEKİ YAYINDA TAZMİN SORUMLUSUNUN KİM OLDUĞU
banner188
banner213
banner230
YARGITAY 4. Hukuk Dairesi
Esas: 2008/5680
Karar: 2009/8388

İNTERNET SİTESİNDEKİ YAYINDA TAZMİN SORUMLUSUNUN KİM OLDUĞU
İÇERİK SAĞLAYICISI VE YER SAĞLAYICISININ SORUMLULUĞU
SİTE İÇERİĞİNİ OLUŞTURAN YAYINCININ SORUMLULUĞU


Davacı A... vekili Avukat ... tarafından, davalı R... aleyhine 13/04/2007 gününde verilen dilekçe ile hukuka aykırılığın tespiti, önlenmesi ve manevi tazminata hükmedilmesinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 14/02/2008 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, internet yolu ile kişilik haklarına saldırıdan dolayı uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece, davanın içerik sağlayıcısı hakkında değil, yayını yapan kişi aleyhinde açılması gerektiği gerekçesiyle istem reddedilmiş; karar, davacı tarafından temyiz olunmuştur.

Dava konusu edilen yazıların www.....com isimli sitede yer aldığı ve davalı R...’ın internet sitesinin hazırlayıcısı olduğu ileri sürülmüştür.

Davalı ise, internet sitesinin imtiyaz sahibi olduğunu savunmuştur.

Dosya kapsamından, dava konusu yazıların yer aldığı internet sitesi ile davalı R... arasındaki ilişki anlaşılamamaktadır. Sorunun çözümünde, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Yasa’da yer alan düzenlemeler göz önünde tutulmalıdır. Şu durumda, bu konuda uzman bilirkişi görüşü de alınmak suretiyle davalının, sözü edilen Yasa’da tanımları yapılan ve sorumluluk koşulları da düzenlenmiş bulunan içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve erişim sağlayıcı konumunda bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönde bir araştırma ve inceleme yapılmadan, yerinde olmayan gerekçeyle, yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 22/06/2009 gününde oyçokluğuyla karar verildi.


KARŞI OY YAZISI

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanması görüşünde olduğumdan sayın çoğunluğun bozma kararına katılmıyorum.22/06/2009

kararara.com

banner229
Son Güncelleme: 12.02.2014 11:26
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol