banner200
banner235
banner225
07 Mart 2014 Cuma 14:40
İnfazda şartlı tahliyenin geri alınması
banner188
banner213
banner230
Yargıtay 1. Ceza Dairesi

Esas : 2012/4608
Karar : 2012/7559
Tarih : 15.10.2012
YARGITAY İLAMI

Hükümlü Y.B.’ın Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinin 224/05/1999 tarih ve 199/19 esas, 1999/43 karar sayılı ilamıyla kasten adam öldürmek suçundan 765 sayılı TCK.nun 448, 51/1,59/2,81/1 inci maddeleri uyarınca 16 yıl 6 ay ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği, bu cezanın infazı sırasında Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinin 02/11/2001 tarih, 2001/142 müteferrik sayılı kararıyla 4616 sayılı Yasanın 1/2, 647 sayılı Yasanın 19 ve 2148 sayılı Yasanın ek-2 maddesi gereğince, 13/09/2001 tarihinde şartla tahliyesine karar verildiği, hükümlünün deneme süresi içinde 14.11.2003 tarihinde suç işlemesi sebebiyle Bodrum 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 2005/605 esas, 2006/463 sayılı kararıyla mahkum olduğu, şartla tahliyesinin geri alınması için talepte bulunulması üzerine Erzincan Ağır Ceza Mahkemesince 17/05/2005 tarih, 2005/153 müteferrik sayılı kararla bu talebin ret edildiği, hükümlünün ilk işlediği suçun kasten adam öldürmek, ikinci işlediği suçun hırsızlık olup, her ikisinin 765 sayılı TCK.nun sistemine göre cürüm olduğu, somut olayda her iki suçunda aynı nevi den olduğu gözetilmeden karar verilmesi yasaya aykırı görüldüğünden, 5275 sayılı CMK.nun 309 uncu maddesi uyarınca anılan kararın bozulması Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 07/08/2012 gün 2012/13133/46529 sayılı yazıya istinaden YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığının 17/08/2012 tarih, 2012/218602 sayılı müzekkeresiyle Kanun Yararına Bozma TALEP EDİLMİŞTİR.

I )Olay :

Hükümlü Y.B. Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinin 24/05/1999 tarih ve 1999/19-43 esas, karar sayılı ilamıyla kasten adam öldürmek suçundan 765 sayılı TCK.nun 448, 51/1, 59/2 ve 81/1 inci maddeleri gereğince 16 yıl 6 ay ağır hapis cezasıyla cezalandırılmış olup, hüküm 02/02/2000 TARİHİNDE KESİNLEŞMİŞTİR.

Bu cezanın infazına başlandıktan sonra 21.12.2000 tarihinde kabul edilen 4616 sayılı Yasanın 1/2 nci maddesi gereğince Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinin 02.11.2001 tarih, 2001/142 müteferrik sayılı kararı ile 13.09.2001 tarihinde şartla TAHLİYE EDİLMİŞTİR.

Hükümlü deneme müddeti içinde, 14/11/2003 tarihinde işlemiş olduğu hırsızlık suçundan dolayı Bodrum 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 02/06/2004 tarih, 2003/1428 esas, 2004/888 karar sayılı ilamı ile 765 sayılı TCK.nun 492/1, 81/2, 59 ve 71 inci maddeleri gereğince 2 yıl 22 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırıldığı, hükmün kesinleşmesi üzerine 4616 sayılı Yasa hükümleri doğrultusunda işlem yapılması için Erzincan Ağır Ceza Mahkemesine TALEPTE BULUNULMUŞTUR. Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi 17.05.2005 tarih, 2005/153 müteferrik sayılı kararıyla hükümlü kasten adam öldürmek suçundan 16 yıl 6 ay ağır hapis cezasına mahkum olduktan sonra, hırsızlık suçundan dolayı 2 yıl 22 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırıldığı 4616 sayılı Yasanın 1/4 üncü maddesine göre hükümlünün aynı nevi den veya daha ağır suç işlemesi halinde infazın geri alınacağı, hükümlünün şartla tahliye edildikten sonra daha ağır bir suç işlemediği gerekçesiyle infazın geri alınma TALEBİ REDDEDİLMİŞTİR.

II )Kanun yararına bozma istemine ilişkin uyuşmazlığın kapsamı:

4616 sayılı Yasanın 1/4. ve 647 sayılı Yasanın 19 uncu maddesi gereğince 16 yıl 6 ay süreli ağır hapis cezasından şartla tahliye edildikten sonra deneme süresi içinde işlediği cürümden dolayı hapis cezasına mahkum edilirse iyi halliliğini kaybettiği kabul edilip şartla tahliyesinin geriye alınmasının gerekip GEREKMEYECEĞİNE İLİŞKİNDİR.

III )Hukuksal değerlendirme;

21.12.2000 tarihinde kabul edilip, 22.12.2000 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4616 sayılı “23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı şartla salıverilmeye, dava ve cezaların ertelenmesine dair kanun.” İle bir kısım istisnalar dışında 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçlara ilişkin dava ve cezaların ertelenmesine ilişkin DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.

4758 sayılı Yasayla değişik 4616 sayılı Yasanın 1/4 üncü maddesinin 3. bendinde “mahkûmiyet halinde verilen ceza dava zamanaşımı süresince ertelenir. Bu süre içinde, erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlendiğinde ertelenen cezada infaz edilir. Aynı süre, erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlemeksizin geçirildiğinde mahkûmiyet vaki olmamış sayılır”

Görüldüğü üzere, ertelenen cezanın tekrar infaz edilebilmesi için önceki suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlenmesi HALİNDE MÜMKÜNDÜR.

765 sayılı TCK.nun 11 inci maddesinde cezalar; ağır hapis, hapis, ağır cezayi nakti ve hidematı ammeden memnuiyet olarak sınıflandırılmıştır, bu sıraya göre ağır hapis cezası hapis cezasından daha AĞIR NİTELİKTEDİR. 4616 sayılı Yasadaki anılan düzenlemeyle ağır hapis cezası gerektiren bir cürüm işledikten sonra şartla tahliye edilenin iyi halliliğini kaybettiğinin kabulüyle şartla tahliyesinin geri alınabilmesi için aynı nevi’den (ağır hapis )veya daha ağır ceza gerektiren bir suç İŞLEMESİ GEREKMEKTEDİR. Somut olayımızda, ağır hapis cezasını gerektiren suçtan tahliye edilen hükümlünün hapis cezası gerektiren bir suç işlemesi nedeniyle iyi halliliğini kaybetmediği ve şartla tahliyesinin geri alınmasının mümkün olmadığı anlaşılmakla, Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinin kararı usul ve yasaya uygun olduğundan kanun yararına bozma talebinin reddine karar VERMEK GEREKMİŞTİR.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinin 17.05.2005 tarih, 2005/153 müteferrik sayılı kararı usul ve Yasaya uygun görüldüğünden Kanun Yararına Bozma talebinin REDDİNE, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığına (TEVDİİNE), 15.10.2012 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

kararara.com
banner229
Son Güncelleme: 07.03.2014 14:42
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol