banner200
banner222
26 Ekim 2015 Pazartesi 09:51
İnfaz Hâkimliği/Hükümlüye Disiplin Cezası Verilirken Sürelere Uyulmaması
banner188
banner213
banner230

T.C YARGITAY 19. Ceza Dairesi E: 2015/7431 K: 20153246 T: 25/06/2015 İnfaz Hâkimliği/Hükümlüye Disiplin Cezası Verilirken Sürelere Uyulmaması Özeti: Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü/tutukluya disiplin cezası verilirken 5275 Sayılı Kanunun 47.maddesindeki sürelere uyulmamasının iptal nedeni olduğu, Muhtelif suçlardan 5 yıl 14 ay 15 gün hapis cezasından hükümlü V. Y’ın, kurumda korku, kaygı veya panik yaratabilecek şekilde söz söylemek veya davranışta bulunmak eylemi nedeniyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 43/2-d.,48/2 maddesine aykırı hareket etmekten “10 gün süre ile hücre hapsi” disiplin cezası ile cezalandırılmasına dair Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 13/01/2015 tarihli ve 2015/324 sayılı kararına itirazın kabulüne ve söz konusu cezanın iptaline ilişkin Kayseri İnfaz Hâkimliğinin 27/01/2015 tarihli ve 2015/160 esas, 2015/178 sayılı kararına itirazın reddine dair Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 05/02/2015 tarihli ve 2015/127 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 06/03/2015 gün ve 16900 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 24/03/2015 gün ve KYB.2015-91875 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu. Anılan ihbarnamede; Dosya kapsamına göre, Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 11/06/2014 tarihli ve 2014/1270 esas, 2014/16532 sayılı ilamında da belirtildiği üzere, hükümlünün 05/01/2014 tarihinde, Ceza İnfaz Kurumunda korku, kaygı veya panik yaratabilecek şekilde söz söylemek veya davranışta bulunmak eylemi nedeniyle, Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığınca disiplin soruşturmasına aynı gün başlanmasına rağmen, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 47/2. maddesinde yer alan “Soruşturma en geç yedi gün içerisinde tamamlanır ve düzenlenen rapor ve ekleri disiplin kuruluna sunulur.” şeklindeki düzenlemeye aykırı davranılarak, disiplin soruşturmasının en geç 12/01/2015 tarihinde bitirilmesi gerekirken, 13/01/2015 tarihinde bitirildiği ve hükümlü hakkında hücre cezası verildiği, hükümlünün bu karara yönelik şikayeti üzerine, Kayseri İnfaz Hâkimliğinin anılan kararı ile disiplin soruşturmasının kanuni süreler içinde yapılmadığı gerekçesiyle disiplin cezasının kaldırıldığı anlaşılmışsa da, bu süreye uyulmamasının disiplin cezasını geçersiz hale getirmeyeceği, bu düzenlemenin amacının Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 01/10/2009 tarihli ve 2007/18669 esas, 2009/12712 karar sayılı ilâmı ile Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 22/10/2010 tarihli ve 2010/4826 esas, 2010/6884 karar sayılı ilâmında da belirtildiği üzere, hükümlü hakkındaki disiplin cezasının infazı ve kaldırılmasında gecikme yaşanmasını engelleyerek koşullu salıverme yönünden aleyhe sonuç doğurmasının önüne geçilmesi olduğu, disiplin cezası soruşturmasının geç yapılması nedeniyle cezanın infazı ve kaldırılması gecikmişse bile bu durum hükümlünün koşullu salıverme tarihinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınarak aleyhe sonuç doğuracak şekilde yorumlanmasının önüne geçileceği cihetle, hükümlünün şikayetinin 5275 sayılı Kanun’un 47. maddesinde yer alan sürelere uyulmadığı gerekçesi ile kabulüne karar verilmeyeceğinin gözetilmeden itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un “Disiplin soruşturması” başlıklı 47.maddesinin 2. Fıkrasının, “Hükümlülerin diğer disiplin cezalarını gerektiren eylemlerinin öğrenilmesinden itibaren derhal ve en geç iki gün içinde kurum en üst amirince atanan bir görevli tarafından soruşturmaya başlanır.” düzenlemesini içerdiği, aynı maddenin 3.fıkrasında, “Soruşturma en geç yedi gün içerisinde tamamlanır ve düzenlenen rapor ve ekleri disiplin kuruluna sunulur. Soruşturma süresi eylemin ve soruşturmanın niteliğine göre infaz hâkiminin yazılı onayı ile yedi güne kadar uzatılabilir.” yine aynı maddenin 5.fıkrasında da “Disiplin cezaları disiplin kurulunca evrak üzerinden görüşülerek en geç üç gün içinde karara bağlanır.” düzenlemelerinin yer aldığı; hükümlü hakkındaki disiplin soruşturmasına 05/01/2015 tarihinde başlanmış olmasına rağmen, soruşturma raporu ve eklerinin anılan Kanun’un 47/3. maddesinde yer alan 7 günlük süre geçtikten sonra 13/01/2015 tarihinde disiplin kuruluna sunulmuş olması nedeniyle disiplin cezasının usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmakla, itirazın reddine ilişkin Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 05/02/2015 tarihli ve 2015/127 değişik iş sayılı kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmaması nedeniyle yerinde görülmeyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 25/06/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 26.10.2015 09:56
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol