banner200
banner222
11 Şubat 2014 Salı 14:00
İKİNCİ DEFA ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK, SÜRÜCÜ BELGESİNİN İDARECE GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINMASI
banner188
banner213
banner230
YARGITAY 7. Ceza Dairesi
Esas: 2013/5780
Karar: 2013/16519

İKİNCİ DEFA ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK
SÜRÜCÜ BELGESİNİN İDARECE GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINMASI
GÖREVLİ YARGI YERİ
SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASINA VE İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ


YARGITAY İLAMI

İkinci defa alkollü araç kullanmak eyleminden dolayı S... hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5. maddesi uyarınca 687 Türk lirası idari para cezası uygulanmasına ve sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına dair ...Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin 07/07/2010 tarihli ve 178484 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağı ile 07/07/2010 tarihli, 0311 sayılı sürücü belgesi geri alma tutanağına karşı yapılan başvurunun kabulü ile idari para cezasına ilişkin idari yaptırım kararının kaldırılmasına dair ...1. Sulh Ceza Mahkemesinin 05/04/2012 tarihli ve 2011/111-111 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 04.03.2013 gün ve 15239 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 26.03.2013 gün ve KYB. 2013-91045 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkür ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre;

1-Muterize alkollü araç kullanmak eyleminden dolayı idare tarafından uygulanan idari para cezasını müteakip, sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasına da yine idare tarafından karar verilmiş olunması karşısında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 27/8. maddesinde yer alan, "İdari yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idari yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; idari yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idari yargı merciinde görülür." şeklindeki düzenleme ile Uyuşmazlık Mahkemesinin sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasına ilişkin davaya bakma görevinin idare mahkemesine ait olduğuna dair 06/03/2006 tarihli ve 2006/7 esas, 2006/27 sayılı kararı nazara alındığında, görevsizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, başvurunun esastan incelenerek kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

2-Kabahatli hakkında ...Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin 07/07/2010 tarihli ve 178484 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağı ile verilen idari para cezası ile birlikte sürücü belgesinin geri alınması işleminin de uygulandığı ve muteriz tarafından her iki işleme 07/07/2010 tarihli dilekçeyle itiraz edildiği halde, sürücü belgesinin geri verilmesine yönelik itiraz konusunda herhangi bir hüküm kurulmamasında, isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden ...1. Sulh Ceza Mahkemesinin 05.04.2012 gün ve 2011/111 değişik iş sayılı kararının CMK.nın 309 maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahkemesince yapılmasına, 09.07.2013 günü oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com
banner229
Son Güncelleme: 12.02.2014 12:42
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol