banner200
banner235
banner225
29 Kasım 2013 Cuma 02:42
İHTİYATİ HACZE İTİRAZ
banner188
banner213
banner230
 Daire:11 
Tarih:2013 
Esas No:2013/9887 
Karar No:2013/14511 
Kaynak
İlgili Maddeler
İlgili Kavramlar:İHTİYATİ HACZE İTİRAZ 
T.C.
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2013/9887 
KARAR NO : 2013/14511
Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : İSTANBUL 15. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 03/05/2013
NUMARASI : 2013/220 D. İŞ
İHTİYATİ HACİZ
İSTEYEN (ALACAKLI) : TRAKMAŞ TRAKTÖR TUR. İŞL. A.Ş.
VEKİLİ : AV. AHMET ÇAĞLAR
İHTİYATİ HACZE 
İTİRAZ EDEN 
(BORÇLU) : ELKİM RADYATÖR ELEKTROMANYETİK 
SAN. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 03.05.2013 tarih ve 2013/220 D.İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz isteyen (alacaklı) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Sonay Demiralp Yavaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkilinin lehdarı olduğu 28.02.2013 keşide tarihli 5.097,00 TL meblağlı çekin keşideci borçlu tarafından ödenmediğini ileri sürerek, ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, ihtiyati haciz talep edenin iddialarını tevsik eder tarzda somut belge ibraz etmediği, iddiaların soyut olduğu, borçlunun şirket olup, her halükarda icra takibi yolu ile de tahsil cihetine gidilebileceği, ihtiyati haciz koşulları oluşmadığı gerekçesiyle, ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiştir.
Kararı, ihtiyati haciz isteyen (alacaklı) vekili temyiz etmiştir. 
Talep, ihtiyati haciz istemine ilişkin olup, mahkemece ihtiyati haciz isteminin reddine karar verilmiştir. İİK'nın 257. maddesinde ihtiyati haciz talep edilebilmesinin koşulları sayılmıştır. İİK'nın 257. maddesine göre, ihtiyati haciz istenebilmesi için alacağın vadesinin gelmesi ve rehinle temin edilmemiş olması yeterli olup, tam ispat gerekmeyip yaklaşık ispat yeterli olduğu gibi, borçlunun gerçek kişi veya tüzel kişi olması şeklinde bir ayrım da söz konusu değildir. Somut olayda, ihtiyati haciz isteyen vekili alacağına konu çeki ibraz ettiğine göre, mahkemece iddiaları tevsik edici belge bulunmadığı ve borçlunun şirket olup her halükarda icra takibi yoluyla tahsil cihetine gidilebileceği ve ihtiyati haciz koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle istemin reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz isteyen vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın ihtiyati haciz isteyen yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 09.07.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/9887 KARAR NO : 2013/14511 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : İSTANBUL 15. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 03/05/2013 NUMARASI : 2013/220 D. İŞ İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN (ALACAKLI) : TRAKMAŞ TRAKTÖR TUR. İŞL. A.Ş. VEKİLİ : AV. AHMET ÇAĞLAR İHTİYATİ HACZE İTİRAZ EDEN (BORÇLU) : ELKİM RADYATÖR ELEKTROMANYETİK SAN. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. Taraflar arasında görülen davada İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 03.05.2013 tarih ve 2013/220 D.İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz isteyen (alacaklı) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Sonay Demiralp Yavaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkilinin lehdarı olduğu 28.02.2013 keşide tarihli 5.097,00 TL meblağlı çekin keşideci borçlu tarafından ödenmediğini ileri sürerek, ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, ihtiyati haciz talep edenin iddialarını tevsik eder tarzda somut belge ibraz etmediği, iddiaların soyut olduğu, borçlunun şirket olup, her halükarda icra takibi yolu ile de tahsil cihetine gidilebileceği, ihtiyati haciz koşulları oluşmadığı gerekçesiyle, ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiştir. Kararı, ihtiyati haciz isteyen (alacaklı) vekili temyiz etmiştir. Talep, ihtiyati haciz istemine ilişkin olup, mahkemece ihtiyati haciz isteminin reddine karar verilmiştir. İİK'nın 257. maddesinde ihtiyati haciz talep edilebilmesinin koşulları sayılmıştır. İİK'nın 257. maddesine göre, ihtiyati haciz istenebilmesi için alacağın vadesinin gelmesi ve rehinle temin edilmemiş olması yeterli olup, tam ispat gerekmeyip yaklaşık ispat yeterli olduğu gibi, borçlunun gerçek kişi veya tüzel kişi olması şeklinde bir ayrım da söz konusu değildir. Somut olayda, ihtiyati haciz isteyen vekili alacağına konu çeki ibraz ettiğine göre, mahkemece iddiaları tevsik edici belge bulunmadığı ve borçlunun şirket olup her halükarda icra takibi yoluyla tahsil cihetine gidilebileceği ve ihtiyati haciz koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle istemin reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz isteyen vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın ihtiyati haciz isteyen yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 09.07.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
banner229
Son Güncelleme: 29.11.2013 02:44
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol