banner200
banner222
29 Nisan 2013 Pazartesi 17:00
İHTİYATİ HACİZ
banner188
banner213
banner230
Daire:11
Tarih:2013
Esas No: 2013/935
Karar No:2013/2192
Kaynak:KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:İİK 258
İlgili Kavramlar:İHTİYATİ HACİZ
Talep, ihtiyati haciz istemine ilişkindir. İİK’nın 258/I hükmüne göre ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için mahkemenin “alacağın varlığı hakkında kanaat edinmiş olması” yeterlidir. Mahkemenin “alacağın varlığına kanaat edinmiş olmasından” anlaşılması gereken alacağın usul hukuku kurallarına göre kesin veya tam olarak ispat edilmesi değildir. Diğer hukuki himaye tedbirlerinde olduğu gibi ihtiyati hacizde de amaç, davaya ilişkin yargılamadan farklı olarak, maddi hukuka dayanan hak bakımından nihai bir karar verip uyuşmazlığı esastan sona erdirmek değildir. İhtiyati hacizde amaç, ihtiyati tedbire benzer şekilde, Anayasa’nın 2’nci maddesinde yer alan “hukuk devleti” ilkesinin bir gereği olarak, bireylere etkin hukuki himaye sağlamaktır. İhtiyati haciz yargılamasında, etkin hukuki himaye sağlamak, bunu sağlarken mümkün olduğunca çabuk ve seri hareket etme gerekliliği, usul kurallarına göre maddi hukuka dayanan hakkın araştırılmasından önce gelir. Maddi hukuka göre kimin haklı kimin haksız olduğu ve MK’nun 2’nci maddesindeki sınırlamaların aşılıp aşılmadığı İİK’nın 264’üncü maddesi çerçevesinde yapılacak incelemede ya da açılacak bir menfi tespit veya istirdat davası sırasında değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Ayrıca kat ihtarnamesi İİK’nun 68/b ve 150/ı maddelerinde sayılan belgelerden kabul edilmektedir.

Somut olayda, genel kredi sözleşmesi ve hesap kat ihtarı ihtiyati haciz talebi ile birlikte dosyaya ibraz edilmiştir. Uyuşmazlık konusu kredi sözleşmesinin 52'inci maddesinde “.... müşterinin bu sözleşme hükümlerine göre ödemesi gereken anapara, faiz, komisyon, masraf ve mali yükümlülükler ile diğer ödemelerin süresinde ödenmemesi, sözleşmede yer alan ve müşteri tarafından kabul, beyan veya taahhüt edilerek yerine getirilmesi üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ya da sözleşmeye aykırı hareket edilmesi, müşteri tarafından verilen Kredi Talepnamesinde veya Yatırım Planında ya da Teşvik Belgesinde belirtilen hususlara aykırı hareket edilmesi hallerinde borçlar muacceliyet kazanacaktır” hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm uyarınca Banka tarafından hesabın kat’ına dair ihtarnameler borçlulara gönderilmiştir. Mahkemece, yukarıda açıklanan hukuki esaslar çerçevesinde ihtiyati haciz talebi değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmek gerekirken yazılı gerekçe ile talebin reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz isteyen vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın ihtiyati haciz isteyen banka yararına BOZULMASINA, 11.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
banner229
Son Güncelleme: 29.04.2013 17:01
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol