banner200
banner225
05 Ocak 2016 Salı 16:48
İhalenin Feshi ve  Para Cezası
banner188
banner213
banner230

 T.C.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

 

E: 2015/17416           

K:2015/21194            

T: 15.09.2015              

 

İhalenin Feshi

Para Cezası

 

Özet: 2499 sayılı Yasanın 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibi sırasında açılan ihalenin feshi davalarında, kamu düzenine aykırılıkta aleyhe bozma ilkesi nazara alınamayacağından, icra mahkemesince ihalenin feshi istemi reddedilen davacı aleyhine ihale bedelinin yüzde yirmisi oranında para cezasına hükmedileceği, yasanın bu hükmü emredici nitelikte ve kamu düzenine ilişkin olduğundan mahkemece re ’sen uygulanması gerektiği gözetilmelidir.

 

(2004 s. İİK m. 134/2)

 

(2499 s. SPK m. 38/A)

 

Mahalli mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu 3rafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

 

1-                   İcra mahkemesinin ihalenin feshi isteminin reddine yönelik kararı yönünden;

 

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının ONANMASINA,

 

2-                   İİK.nın 134/2. maddesi uyarınca ihalenin feshi talebinin reddine karar .eritmesi halinde mahkeme davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu :fanında para cezasına mahkum eder. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ikinci fıkrada yer alan oran yüzde yirmi olarak uygulanacağı düzenlemesi yer almaktadır. Yasanın bu hükmü emredici nitelikte olup kamu düzenine ilişkin bulunduğundan mahkemece re'sen uygulanmalıdır. Hukuk Genel Kurulu'nun 06.10.2004 tarih ve 2004/1-433 esas sayılı kararında da benimsendiği üzere kamu düzenine aykırılıkta aleyhe bozma ilkesi nazara alınamayacağından, takibe konu alacağın konut finansmanından kaynaklandığı da dikkate alınarak, mahkemece ihalenin feshi istemi reddedilen davacı aleyhine % 20 para cezasına hükmedilmesi gerekirken, bu hususun gözardı edilerek eksik oranda ve miktarda para cezasına hükmedilmesi yasaya aykırı bulunmuştur.

 

Sonuç: Mahkeme kararının yukarıda (2). maddede yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca para cezasına hasren (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.09.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 05.01.2016 17:07
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol