banner200
banner222
13 Nisan 2015 Pazartesi 13:49
İCRA ALACAĞININ TEMLİKİ HALİNDE VEKALET ÜCRETİNİN AKIBETİ
banner188
banner213
banner230

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi

ESAS: 2014/19542

KARAR: 2015/1298

 

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, alacaklı vekili olarak takip ettiği icra dosyasındaki alacağın davalıya temlik edildiğini, temlik sözleşmesinde davalının vekalet ücretini ödemeyi taahhüt etmekle kendisine karşı sorumlu olduğunu,bu bedelin tahsili için yapılan icra takibine davalının itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek, icra takibine vaki itirazın iptali ile icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, davacı ile arasında yapılmış bir avukatlık ücret sözleşmesi olmadığını, davacı alacağının kendisi ile ilgisinin bulunmadığını, ayrıca alacağı temlik almakla davacının dosyadaki vekaletinin sona erdiğini, davacının temlik sözleşmesine konu vekalet ücretini iş sahibi olan kendi müvekkilinden istemesi gerektiğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiş,hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava,davacı avukatın müvekkili olan dava dışı alacaklı ile davalı arasında yapılan temlik sözleşmesinde taahhüt edilen vekalet ücreti alacağının tahsili amacıyla yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

Davacı, avukat olarak dava dışı alacaklı N...'nin vekaletini üstlenerek, bu alacaklının dava dışı borçlu H... isimli kişiden olan alacağının tahsili amacıyla M... 1.İcra Dairesinin 2008/363 esas sayılı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla 04.06.2008 tarihinde icra takibinde bulunduğu, icra takibinin derdest olduğu aşamada dava dışı alacaklı N... ile davalı arasında yapılan 24.09.2010 tarihli temlik sözleşmesi ile alacaklının söz konusu icra dosyasına konu alacağını davalıya temlik ettiği, temlik işleminin aynı tarihte icra dosyasına bildirildiği ve davalı tarafından 11.10.2010 tarihinde yeni bir avukat atanarak bu icra dosyası alacağının yeni vekil tarafından takip edildiği anlaşılmaktadır. Davalı ile dava dışı icra dosyası alacaklısı arasında yapılan 24.09.2010 tarihli temliknamede, davalı icra dosyasında alacaklı vekiline ait vekalet ücretini ödemeyi taahhüt etmiş olup, davalının bu taahhüdü kapsamında, temlike konu icra dosyasına ilişkin davacının vekalet ücreti alacağından sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Hal böyle olunca mahkemece davacının vekalet ücreti alacağı miktarı tespit edilerek, belirlenecek bu miktar üzerinden davalının sorumlulğuna gidilmesi gerekirken yazılı şekilde hatalı değerlendirmeye dayalı olarak davanın reddine dair hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup,bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 24,30 TL harcın istek halinde iadesine, 26/01/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com

banner229
Son Güncelleme: 13.04.2015 13:54
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol