banner200
banner222
17 Şubat 2014 Pazartesi 13:54
HASTANE DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ HAKKINDA İCRA TAKİBİ
banner188
banner213
banner230


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu ...Üniversitesi ... Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hakkında faturaya dayalı olarak genel haciz yoluya ilamsız takip yapılmış, ...Üniversitesi Rektörlüğünce süresi içinde icra dosyasına sunulan itiraz dilekçesinde, Damga vergisi düşülmeden fatura bedelinin tahsil edilmesinin yasaya aykırı olduğu, faiz talep edilemeyeceği gibi, talep edilen faiz oranının da yüksek olduğu, asıl alacak dışındaki kalemlerin talep edilemeyeceğinin belirtildiği, müdürlükçe takibin durdurulmasına karar verildiği, borçlu tarafından daha sonra itiraz edilmeyen kısım yönünden icra dosyasına ödemede bulunulduğu görülmüştür.

Alacaklı vekili icra mahkemesine başvurusunda, borçlunun kısmi itirazda bulunmasına rağmen icra müdürünün takibin tamamı için durma kararı verdiğini, itirazın da geçersiz olduğunu dolayısyla müdürlüğün durdurma kararının doğru olmadığını, ayrıca borçlu tarafından icra dosyasına yatırılan 26.990,55 TL miktarlı ödemenin itirazdan vazgeçme anlamına gelmesine rağmen bu miktarın taraflarına ödenmesine ilişkin taleplenin yasaya aykırı olarak reddine karar verildiğini belirterek müdürlüğün durdurma kararının iptali ile takibin devamına, itirazın geçerli olduğu kabul edilecek olursa; itirazdan sonra yapılacak borç ödemesinin bu miktar için itirazdan vazgeçme olarak kabul edilmesine, itirazın bu miktar için kaldırılmasına ve dosyaya yatırılan miktarın ödenmemesine ilişkin kararın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Tüzel kişiliği olmayan Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün taraf sıfatı bulunmadığından hakkında takip yapılamaz ise de; yapılan ilamsız takibe karşı süresinde ...Üniversitesi Rektörlüğün'ce kısmi itirazda bulunularak takibin durdurulduğu, itiraz edilmeyen kısma ilişkin dosyaya ödemede bulunulduğu anlaşılmaktadır. Takibe itiraz eden ...Üniversitesi Rektörlüğün'ce takibe kısmen itiraz edilmiş ve takip durdurulmuş, kısmen itiraz edilmeyen kısım ise ödenmiş olmakla, tüzel kişiliğin takipten haberdar olduğu ve takibe taraf sıfatı ile itiraz ettiği, bu hali ile takibin borçlusunun ...Üniversitesi Rektörlüğü olduğunun kabulü gerekir. O halde mahkemece, işin esasının incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/05/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com
banner229
Son Güncelleme: 17.02.2014 14:15
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol