banner200
banner235
banner225
01 Haziran 2015 Pazartesi 14:21
HAKSIZ HACİZ NEDENİYLE TAZMİNAT, BORÇ ÖDENDİĞİ HALDE ARACA YAKALAMA YAPILMASI...
banner188
banner213
banner230
 YARGITAY 4. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/15664 
KARAR: 2015/868

Davacılar P... vd vekili Avukat ... tarafından, davalı ...Mal Müdürlüğü aleyhine 26/12/2012 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 28/01/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi taraflar vekillerince süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının tüm, davacıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davacıların diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava, haksız haciz nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraflar vekillerince temyiz edilmiştir.

Davacılar, davacılardan P...’in maliki olduğu araçla diğer davacının sevk ve idaresinde iken gece saat 20.30 da M...'de yapılan trafik denetimi sırasında araç kaydında yakalama emri bulunduğu gerekçesiyle trafik polisi tarafından el konulduğunu, daha önceden borçlarını ödediklerini, alışveriş paketleri ve çocukları ile birlikte yolda kaldıklarını, iddia etmişlerdir. Davalı idarenin ödeme emri dahi tebliğ etmeden aracın trafik kaydına haciz koyduğunu bankaya yaptıkları kredi başvurusu sırasında tesadüfen öğrendiklerini bunun üzerine 08/07/2012 tarihinde borçlarını ödediklerini yapılan fiili haczin haksız olduğunu beyanla uğranılan zararın davalıdan tazmini isteminde bulunmuşlardır.

Davalı, davacı P...'in borcunu G...Mal Müdürlüğü'ne ödemediğini D...Mal Müdürlüğü'ne ödediğini, ancak D... Mal Müdürlüğü'nce davalı idareye bu durum bildirilmediğinden davalının bu ödemeden bilgisi olmadığını nitekim 03/12/2012 tarihinde de davacı başvurduğunda haciz ve yakalama şerhinin kaldırıldığını ve aracın teslim edildiğini, idarenin kast ve kusurunun bulunmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur.

Yerel mahkemece, davacıların maddi tazminat talepleri kabul edilmiş, kişilik haklarına saldırı teşkil eden bir eylem bulunmadığı gerekçesiyle manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmiştir.

Davaya konu olayda; davacıya ait araç üzerine başka bir dava dosyası nedeniyle ödenmesi gereken 27,00 TL asıl ve gecikme zammı ile birlikte 43,00 TL yargı harcından dolayı haciz şerhi konulmuş, davacı bu durumu haricen öğrenince D... Mal Müdürlüğü'ne başvurarak söz konusu harcı 08/07/2012 tarihinde ödemiştir. Ancak bu ödeme sisteme işlenmemiş ve ilgili vergi dairesine de bildirilmemiştir. Bu durumda, davacıların bir kusuru söz konusu değildir. Ayrıca araca kış günü gece saat: 20.30'da haksız yere fiili haciz uygulanmıştır. Ödenmiş bir alacaktan dolayı bu şekilde aracın fiilen haczedilmesinin davacıların kişilik haklarına saldırı oluşturacağı şüphesizdir. Bu nedenle davacılar yararına uygun miktarda bir manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken talebin tümden reddi doğru olmamış ve kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ :Temyiz olunan kararın yukarıda (2) numaralı bentte gösterilen nedenlerle davacılar yararına BOZULMASINA, davalının tüm, davacıların diğer temyiz itirazlarının (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle reddine ve davacılardan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 26/01/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


kararara.com
banner229
Son Güncelleme: 01.06.2015 14:22
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol