banner200
banner235
banner225
29 Eylül 2015 Salı 15:01
Haksız Haciz
banner188
banner213
banner230
 T.C.

YARGITAY

Dördüncü Hukuk Dairesi

E: 2014/8320

K: 2015/5406

T: 30.04.2015

 

Maddi ve Manevi Tazminat

Haksız Haciz

 

Özet: Kurum zararına yol açtığı Mahkeme kararı ile kısmen de olsa kanıtlanan davacının emekli ikramiyesi ve ev eşyaları üzerine davalı kurum tarafından koydurulan haciz işlemlerinin zarar vermek amacıyla yapıldığı ve haksız olduğu söylenemez.

(818 s. BK m. 41) (6098 s. TBK m. 49)

 

Davacı Süheyla vekili tarafından, davalı PTT Genel Müdürlüğü aleyhine 03.06.2013 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 18.03.2014 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hâkimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

 

Dava, haksız haciz nedeni ile maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, istemin kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

 

Davacı, davalının Fethiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2005/150 D.iş nolu ihtiyati haciz kararına dayanarak Fethiye 1. İcra Müdürlüğü'nün 2005/2994 sayılı dosyasıyla kendisi hakkında icra takibi başlattığını, bu takip kapsamında evindeki eşyaları ile emekli maaşı ve ikramiyesinin haczedildiğini, daha sonra itirazı üzerine takibin durduğunu, davalı tarafından açılan itirazın iptali davası sonucunda 46.573,64 TL üzerinden başlatılan takibin 6.100,99 TL üzerinden devamına karar verildiğini, kendisinden yapılan kesintilerin ise 34.203,14 TL'ye ulaştığını, bu paradan borcu karşılayan kısmın kesilip bakiyenin kendisine iade edildiğini ancak maddi zararının bundan fazla olduğunu ayrıca yapılan işlemler nedeniyle kişilik haklarının da zarar gördüğünü belirterek maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuştur.

 

Davalı, davacının oğlunun rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ve gideri kurumca karşılanan tıbbi malzemelerin reçeteye yazılmasında usulsüzlük yapıldığı ve kurumun zarara uğratıldığı iddiasıyla davacı hakkında soruşturma başlatıldığını, davacının da bu dönemde emekliye ayrılması nedeniyle mahkemeden ihtiyati haciz kararı istendiğini ve bu istemlerinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine haciz işlemleri uygulandığını, yapılan hacizlerin haksız olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

 

Mahkemece, yapılan haciz işlemlerinin haksız olduğu benimsenerek istem kabul edilmiştir.

 

Dosya kapsamından; davacının davalı kurum bünyesinde çalışmakta iken kurum zararına yol açtığı iddiasıyla davacı hakkında bir soruşturma başlatıldığı bu arada davacının emeklilik dilekçesi vermesi üzerine davalı kurumun mahkemeden ihtiyati haciz isteminde bulunduğu, bu istemin mahkemece kabul edilmesi üzerine davacının emekli ikramiyesi ve ev eşyaları üzerine haciz konulduğu, sonrasında davacının itirazı üzerine takibin durduğu ve davalı tarafından açılan itirazın iptali davasının kısmen kabul edildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu itirazın davası Fethiye 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2006/176 esas, 2011/272 karar sayılı dosyası ile görülmüş ve bu davada davacının kurum zararına yol açtığı kısmen de olsa kanıtlanmıştır. Davalı kurumun olayların açıklanan seyri içinde salt davacıya zarar vermek amacıyla haciz işlemlerini uygulamış olduğu söylenemez. Şu durumda yapılan hacizler haksız değildir. Mahkemece açıklanan olgular gözetilerek istemin tümden reddi gerekirken, kısmen kabulü doğru görülmemiş ve bu yön bozmayı gerektirmiştir.

 

Sonuç: Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA) ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 31 I-.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 29.09.2015 15:06
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol