banner200
banner222
11 Mart 2016 Cuma 12:42
Haksız Eyleme Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat İstemi
banner188
banner213
banner230

 4. Hukuk Dairesi         2015/8662 E.  ,  2015/9735 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ             : İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ      : 25/02/2015

NUMARASI                : 2011/186-2015/79

 

Davacılar R.. Ç.. ve diğerleri vekili Avukat Alper tarafından, davalılar İ.. V.. ve diğerleri aleyhine 10/03/2011 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 25/02/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece dava reddedilmiş, karar davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

Davacılar, murislerinin davalılara ait hastanede kalp ameliyatı olduktan sonra yoğun bakım ünitesine kaldırıldığını, burada kapmış olduğu bakteriler yüzünden öldüğünü belirterek uğradıkları maddi ve manevi zararlarının giderilmesini istemişlerdir.

Davalılar, davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuşlardır.

Mahkemece, dosyadaki raporlar ile davacının tedavisine katılan hekimler ve yardımcı sağlık personelinin tıp kurallarına uygun hareket ettiğinin sabit olduğu, tedavi kusuru olmadığından davalıların sorumluluğundan da söz edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

İstemin ileri sürülüş biçimine göre davacılar açıkça, davalı idarenin hizmet kusuruna dayanmıştır. Davalı T.. R.. kamusal kurallar çerçevesinde faaliyet göstermekte olup eylem ve işlemleri de kamusal niteliktedir ve kamu hizmeti kavramı çerçevesindedir. Kamu hizmetinin görülmesi sırasında ve hizmet kusurundan doğan zararların gideriminde idari yargı görevlidir (2577 sayılı İYUY. m.2).

Görev sorunu, kamu düzenine ilişkin olup açıkça veya hiç ileri sürülmese bile yargılamanın her aşamasında mahkemelerce kendiliğinden gözetilir. Açıklanan nedenle; mahkemece, yargı yolu bakımından mahkemenin görevsizliği nedeniyle dava dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekirken bu yön üzerinde durulmadan işin esası incelenerek yazılı şekilde karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 14/09/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 11.03.2016 12:45
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol