banner200
banner222
24 Ekim 2013 Perşembe 14:52
Haczedilmezlik Şikayeti
banner188
banner213
banner230
 T.C

YARGITAY

12. Hukuk Dairesi

 

E:2013/12171

K:2013/17284

T:06.05.2013

·         Haczedilmezlik Şikayeti

·         Haline Münasip Ev (Meskeniyet Şikâyeti)

·         İpoteğe Bağlı Konut Finansman Kredisi

·         Zorunlu Kurulan İpotek

 

Özet: Borçlunun daha önce ipotek koydurduğu taşınmazı hakkında, sonradan haczedilmezlik şikâyetinde bulunabilmesi için ipoteğin mesken kredisi, esnaf kredisi, zirai kredi gibi zorunlu olarak kurulmuş ipoteklerden olması gerektiği, zorunlu olarak kurulan ipoteğin meskeniyet şikâyetine engel teşkil etmeyeceği ilkesinin, bu ipoteğin sosyal amaçlı olarak verilen kredinin teminatını oluşturmasından kaynaklandığı, bunun dışında, borçlunun serbest iradesi ile kurduğu ipoteklerin, adı geçenin daha sonra bu yerle ilgili olarak meskeniyet iddiasında bulunmasını engelleyeceği gözetilmelidir.

(2004 s. İİK m.16,82/1-12)

Mahalli mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan üç ayrı takipte borçlunun, haczedilen taşınmazın haline münasip evi olduğundan bahisle haczin kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece borçlunun taşınmazı kendi rızası ile konut finansman kredisi kullanmak için ipotek ettiği, bu nedenle meskeniyet şikâyetinde bulunamayacağı gerekçesi ile şikâyetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Borçlunun daha önce ipotek koydurduğu taşınmazı hakkında, sonradan haczedilmezlik şikâyetinde bulunabilmesi için ipoteğin mesken kredisi, esnaf kredisi, zirai kredi gibi zorunlu olarak kurulmuş ipoteklerden olması gerekir. Zira zorunlu olarak kurulan ipoteğin meskeniyet şikâyetine engel teşkil etmeyeceği ilkesi, bu ipoteğin sosyal amaçlı olarak verilen kredinin teminatını oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Bunun dışında, borçlunun serbest iradesi ile kurduğu ipotekler, adı geçenin daha sonra bu yerle ilgili olarak meskeniyet iddiasında bulunulmasını engeller.

Somut olayda, taşınmaz üzerinde taciz tarihlerinden daha önce tesis edilen 09.05.2011 tarihli ipoteğin mevcut olduğu görülmektedir. Taşınmaza ipotek koyduran Y…K… Bankası’nın mahkemeye hitaben yazdığı 30.11.2012 tarihli yazıda, borçlunun taşınmazına konulan ipoteğin konut finansman kredisi ve teminat sözleşmesinden kaynaklanan limit ipoteği olarak tesis edildiği belirtilmiş olup, konut kredisi zorunlu ipoteklerden olduğundan şikayetin esası incelenerek oluşacak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK . 366 ve HUMK’nın 428.maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 24.10.2013 14:55
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol