banner200
banner235
banner225
21 Nisan 2014 Pazartesi 11:26
HACZEDİLMEZLİK, MESKENİYET İDDİASI, HACZİN DÜŞMESİ...
banner188
banner213
banner230
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu 24.12.2009 tarihli müzekkere ile ........ Ada, 56 parsel, A Blok 3. kat 12 nolu bağımsız bölüm üzerine haciz konulduğunu, taşınmazın haline münasip meskeni olduğunu, hacze, kıymet takdir raporunun tebliği üzerine 08.02.2012 tarihinde muttali olduğunu beyan ederek meskeniyet şikayetinde bulunmuştur.

İİK.nun 82/12. maddesine dayalı olarak haczedilemezlik şikayetinde bulunulabilmesi için, şikayet tarihi itibariyle hukuken geçerli bir haczin varlığı şarttır. Borçlunun haczedilmezlik şikayetinde bulunması üzerine öncelikle İİK.nun 106. ve 110. maddeleri uyarınca haczin düşmüş olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Şikayet tarihinden önce yukarıda belirtilen maddeler uyarınca haczin düşmüş olduğunun belirlenmesi halinde şikayetin konusu olmayacağından başvurunun fuzuli yapıldığı kabul edilmelidir.

O halde, mahkemece, öncelikle şikayet tarihi itibariyle hukuken geçerli bir haczin bulunup bulunmadığı araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, işin esası incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. 

SONUÇ :Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca re'sen (BOZULMASINA), bozma nedenine göre alacaklının temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com
banner229
Son Güncelleme: 21.04.2014 11:40
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol