02 Nisan 2014 Çarşamba 17:37
Güncel Yargıtay Kararları

 Güncel Yargıtay Kararları için lütfen aşağıda verilmiş olan linklere tıklayınız...


TRAFİK EKİPLERİNE BAŞKASININ SÜRÜCÜ BELGESİNİ İBRAZ ETME
YARGITAY 9. Ceza Dairesi Esas: 2013/5210 Karar: 2013/11101 TRAFİK EKİPLERİNE BAŞKASININ SÜRÜCÜ BELGESİNİ İBRAZ ETME RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN İFTİRA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1- Resmi belgede sahtecilik suçundan kurulan hükme ilişkin incelemede; Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde...

İFTİRA SUÇUNUN UNSURLARI, İDDİANIN İSPAT EDİLEMEMİŞ OLMASI
YARGITAY 4. Ceza Dairesi Esas: 2013/15904 Karar: 2013/22043 İFTİRA SUÇUNUN UNSURLARI İDDİANIN İSPAT EDİLEMEMİŞ OLMASI Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; 1- İftira...

İFTİRA SUÇUNUN UNSURLARI
YARGITAY 9. Ceza Dairesi Esas: 2013/5004 Karar: 2013/8756 İFTİRA SUÇUNUN UNSURLARI ŞİKAYET HAKKININ KULLANILMASI BİMER'E YAPILAN ŞİKAYET Dosya incelenerek gereği düşünüldü: İftira suçunun oluşabilmesi için; yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesi gerektiği, sanığın Başbakanlık İletişim Merkezine...

KREDİDEN SONRA EMEKLİ OLAN KİŞİNİN EMEKLİ MAAŞINA BLOKE...
YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/11653 KARAR: 2013/32764 MENFİ TESPİT DAVASI BANKA KREDİSİ KULLANDIKTAN SONRA EMEKLİ OLAN KİŞİNİN EMEKLİ MAAŞINA KONULAN BLOKENİN KALDIRILMASI Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalı bankadan 13.10.2009 tarihinde 36 ay vadeli...

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ
YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2013/21470 KARAR NO: 2014/4695 VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ BASİT YARGILAMA USULÜ DURUŞMASIZ KARAR VERİLMESİ ADİL YARGILANMA HAKKI HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen,yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Dava, velayetin anneye verilmesi talebine ilişkin olup basit yargılama usulüne tabidir. Ne var ki; mahkemece basit yargılama...

KOVUŞTURMAMA KARARINA İTİRAZ
2. Ceza Dairesi 2012/306 E., 2012/4994 K. KOVUŞTURMAMA KARARINA İTİRAZ KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR Dosya incelenerek gereği düşünüldü: CMK'nın 173/6. madde/fıkrası uyarınca, daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine karar verilmesinden sonra yeni delil varlığı nedeni ile sanık hakkında kamu davası açılabilmesinin itirazın reddine karar veren Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının bu hususta karar vermesi şartına bağlı olduğunun ve yine aynı...


TAŞINMAZLARDA 2 YILLIK SATIŞ İSTEME SÜRESİNİN GEÇMESİ
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas: 2013/11486 Karar: 2013/17755 TAŞINMAZLARDA 2 YILLIK SATIŞ İSTEME SÜRESİNİN GEÇMESİ SATIŞ AVANSININ SÜRESİNDE YATIRILMAMASI SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra...

GAYRİMENKUL SATIŞ AVANSININ YETERLİ OLMAMASI
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas: 2013/14264 Karar: 2013/21754 GAYRİMENKUL SATIŞ AVANSININ YETERLİ OLMAMASI EK SATIŞ AVANSI SATIŞ İLANININ BORÇLUYA USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra...

BOŞANMA NEDENİNE DAYALI BAĞIŞTAN RÜCU
YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS: 2012/16874 KARAR: 2013/2215 TAPU İPTALİ VE TESCİL BAĞIŞLAMADAN DÖNMEDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE BOŞANMA NEDENİNE DAYALI BAĞIŞTAN RÜCU Yanlar arasında görülen tapu iptali ve tescil,tazminat davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 19.02.2013 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalı S... ve vekili Avukat ... ile temyiz...

ZİYNET EŞYALARININ İADESİNDE İSPAT YÜKÜ
YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS: 2013/10922 KARAR: 2013/14103 ZİYNET EŞYALARININ İADESİNDE İSPAT YÜKÜ Taraflar arasında görülen istirdat davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. YARGITAY KARARI Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Davacı vekili dilekçesi ile; tarafların, evlendikten sonra, davalının babasına ait eve yerleştiklerini ve davalının...


HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA
YARGITAY 15. Ceza Dairesi Esas: 2012/17147 Karar: 2013/17348 HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUN UNSURLARI Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması, malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi,failin kendisine verilen malı, veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi, tüketmesi, değiştirmesi veya bozması ve...


EKSİK SORUŞTURMA
3. Ceza Dairesi 2010/18223 E., 2012/9957 K. EKSİK SORUŞTURMA İŞGAL VE FAYDALANMA ORMANDAN AÇMA YAPMAK Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü: Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; ancak; Orman İşletmesi'nin 11.04.2008 tarihli yazısı ve bilirkişi raporundan suç tutanağının tanzim edildiği tarihte sahada orman kadastrosunun yapılmadığının anlaşılmasına, suç tutanağı eki raporda yerin kuzey ve güneyinin orman, eğiminin %30-35...
Son Güncelleme: 02.04.2014 17:52
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol