27 Mart 2014 Perşembe 14:29
Güncel Yargıtay Kararları
TAŞINMAZLARDA 2 YILLIK SATIŞ İSTEME SÜRESİNİN GEÇMESİ...

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas: 2013/11486 Karar: 2013/17755 TAŞINMAZLARDA 2 YILLIK SATIŞ İSTEME SÜRESİNİN GEÇMESİ SATIŞ AVANSININ SÜRESİNDE YATIRILMAMASI SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra... Devamı..

GAYRİMENKUL SATIŞ AVANSININ YETERLİ OLMAMASI...

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas: 2013/14264 Karar: 2013/21754 GAYRİMENKUL SATIŞ AVANSININ YETERLİ OLMAMASI EK SATIŞ AVANSI SATIŞ İLANININ BORÇLUYA USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra... Devamı..

BOŞANMA NEDENİNE DAYALI BAĞIŞTAN RÜCU, HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE...

YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS: 2012/16874 KARAR: 2013/2215 TAPU İPTALİ VE TESCİL BAĞIŞLAMADAN DÖNMEDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE BOŞANMA NEDENİNE DAYALI BAĞIŞTAN RÜCU Yanlar arasında görülen tapu iptali ve tescil,tazminat davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 19.02.2013 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalı S... ve vekili Avukat ... ile temyiz...

ZİYNET EŞYALARININ İADESİNDE İSPAT YÜKÜ

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS: 2013/10922 KARAR: 2013/14103 ZİYNET EŞYALARININ İADESİNDE İSPAT YÜKÜ Taraflar arasında görülen istirdat davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. YARGITAY KARARI Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Davacı vekili dilekçesi ile; tarafların, evlendikten sonra, davalının babasına ait eve yerleştiklerini ve davalının... Devamı..

HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA, SUÇUN UNSURLARI...

YARGITAY 15. Ceza Dairesi Esas: 2012/17147 Karar: 2013/17348 HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUN UNSURLARI Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması, malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi,failin kendisine verilen malı, veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi, tüketmesi, değiştirmesi veya bozması ve... Devamı..

ALACAĞIN TEMLİKİNİN USUL VE ŞARTLARI, RÜCUEN TAZMİNAT...

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS: 2012/11-1602 KARAR: 2013/712 ALACAĞIN TEMLİKİNİN USUL VE ŞARTLARI NAKLİYAT SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI RÜCUEN TAZMİNAT KANUNİ ALACAĞIN TEMLİKİ RIZAİ ALACAĞIN TEMLİKİ Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; ...3.Asliye Ticaret Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 18.03.2010 gün ve 2009/401 E.-2010/141 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’nin 14.12.2011 gün... Devamı..

Son Güncelleme: 27.03.2014 14:37
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol