banner200
banner235
banner225
25 Aralık 2014 Perşembe 17:29
Güncel Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları Özetleri
banner188
banner213
banner230
 T.C.
YARGITAY
Ceza Genel Kurulu
E: 2013/7-399
K: 2014/58
T: 11.02.2014
 • Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular
 • Suçu Meslek Edinen Kişi
 • Kazanç Kriteri Aynı
 • Suçtan Mahkumiyet
Özet: Suçu meslek edinen kişiden söz edilebilmesi için sanığın kısmen de olsa suçtan elde ettiği kazançla geçimini sağla-maya alışmış olması, diğer bir ifadeyle suçtan elde ettiği kazançla hayatını sürdürme alışkanlığını devam ettirmesi gerekmektedir.
Sanığın başka kazanç kaynağı olsa dahi, kazanç sağlamak için her türlü suçu işlemesi halinde de suçu meslek edinen kişi olarak kabulü gerekir. Buna karşın, bir kimsenin suçu meslek edinen kişi olarak kabul edilebilmesi için aynı suçtan daha önce hakkında kesinleşmiş mahkumiyet hükmünün bulunması şart değildir.
(5237 s. TCK m. 6, 58/7-9)
(5275 s. CGİK m. 108)
T.C.
YARGITAY
Ceza Genel Kurulu
E: 2012/12-1510
K: 2014/331
T: 17.06.2014

 • Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme
 • Sır Niteliğindeki Kişisel Veriler 
 • Kişisel Verilerin Kapsamı

Özet: TCK 'nın 135 ve 136. maddelerindeki kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelerde sadece sır niteliğinde kişisel verilerin korunacağına ilişkin bir hükmün bulunmaması ve aksine 135. maddenin gerekçesinde gerçek kişiyle ilgili her türlü bilginin kişisel veri olarak kabul edilmesi gerektiğinin belirtilmesi karşısında, her türlü kişisel verinin hukuka aykırı olarak başkasına 
verilmesi, yayılması ve ele geçirilmesi fiillerinin kanunun 136. maddesindeki suçu oluşturduğu kabul edilmelidir.
(AİHS m. 8, 10)
(2709 s. Anayasa m. 20, 26, 27, 28)
(5237 s. TCK m. 24, 25, 26/2, 43, 44, 125, 134,
135, 136, 138)
(5271 s. CMK m. 170, 225, 226)
(5187 s. Basın K. m. 3)
(Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkındaki Yönetmelik m. 3/1-h)
(Kişisel Nitelikteki Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Şahısların Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme m. 2/a)


T.C.
YARGITAY
Birinci Ceza Dairesi
E: 2014/1769
K:2014/4149
T: 24.09.2014
 • Suça İştirak Halleri
 • Çok Failli Suçlar
 • Ortak Hakimiyet Ölçüsü
 • Niteliksel/Niceliksel Bağlılık Kuralı
 • Müşterek Failin/Azmettirenin/Yardım Edenin Sorumluluğu
Özet: Sanığın, kardeşinin öldürülmesi üzerine karşı ta-raftan birinin öldürülmesi için diğer failleri azmettirdiği olayda; diğer faillerin tasarlayarak öldürme suçunu işledikleri anlaşıl-makla, şerik olan sanığın 5237 sayılı TCK’nın 40. maddesi uya-rınca bağlılık kuralı gereği “TCK’nın 38/1. maddesi yollamasıyla 82/1-a maddesi uyarınca” cezalandırılması gerektiği ayrıca kan gütme saikinden sorumlu tutulamayacağı gözetilmelidir.
(5237 s. TCK m. 37/1, 38, 39, 40/1-3, 81, 82/1-a-j)
(765 s. TCK m. 66, 67)
banner229
Son Güncelleme: 25.12.2014 17:47
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol