banner200
banner222
26 Aralık 2014 Cuma 15:57
Güncel Yargıtay Ceza Daireleri Kararları Özetleri
banner188
banner213
banner230
 T.C.
YARGITAY 
Birinci Ceza Dairesi
E: 2014/4800
K: 2014/5093
T: 11.11.2014

 • Mahsup
 • İlamların İnfazı
 • Tutuklu Kalınan Süre

Özet:
765 sayılı TCK’nın 40 ve 5237 sayılı TCK’nın 63. maddesinde belirtildiği üzere mahsup işleminin yapılabilmesi için tutuklu kalınan suçtan verilen kararın kesinleşme tarihinden önce bir başka suç ya da suçların işlenmesinin yeterli olacağı, tutuklu kalınan suçun beraatle veya mahkumiyetle sonuçlanmasının mahsup işlemi için önemli olmadığı, mahkumiyetle sonuçlanan kararın henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle temyiz incelemesi sonunda beraat etme ihtimali hukuken mümkün bulunduğundan infazı halen devam eden mahkum için telafisi imkansız sonuçlar doğabileceği dikkate alınarak, koşulları oluştuğunda mahsup işlemlerinin yapılması gerektiği gözetilmelidir..
(5237 s. TCK m. 63)
(765 s. TCK m. 40) T.C. 
YARGITAY
 İkinci Ceza Dairesi
E: 2013/23854
K: 2014/13323
T: 14.05.2014

 • Suça Sürüklenen Çocuk 
 • Seçenek Yaptırım Zorunluluğu 
 • Seçenek Yaptırımın Yerine Getirilmemesi 
 • Sosyal İnceleme Raporu
 • Etkin Pişmanlık

Özet:
Her ne kadar 5237 sayılı TCK’nm 50/6. maddesin-de seçenek tedbirin yerine getirilmemesi halinde tedbire çevrilen kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verileceği belirtilmiş ise de, bu hükmün çocuklar yönünden uygulanamayacağı, hükmolunan seçenek tedbirin yerine getirilmemesi halinde, diğer seçenek tedbirlerden birine veya adli para cezasına karar verilebileceği gözetilmelidir.
Fiil işlendiği sırada 12-15 yaş grubu içerisinde bulunan suça sürüklenen çocuklar hakkında sosyal inceleme raporuna gerek görülmemesi halinde gerekçesinin kararda gösterilmesi zorunludur.
Suça konu eşyayı satmak suretiyle elde ettiği menfaati iade etmeyen sanık yönünden, tasarruf yetkisi bulunmayan eşyayı sattığı yeri göstermesi sonucu eşyanın satın alınan kişiden alınarak mağdura iadesi etkin pişmanlık olarak kabul edilemez.
(5237 s. TCK m. 50/3-6, 168)
(5395 s. ÇKK m. 35)
(5275 s. CGİK m. 106/4)
(Çocuk Koruma Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik m.
20/1-7)T.C. 
YARGITAY 
Üçüncü Ceza Dairesi
E: 2014/30512
K: 2014/32171
T: 01.10.2014

 • Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi
 • İkinci Defa Mükerrirlik
 • Koşullu Salıverme

Özet:
5275 sayılı Yasanın 108/3. maddesinin uygulana-bilmesi için, sanığın işlediği suçların 1 Haziran 2005 tarihinden sonra işlenmesi, birinci suçtan TCK’nin 58. maddesi gereği mükerrirlere özgü infaz rejimine mahkum olduktan sonra, yeni yasa döneminde ikinci bir suç işlemesi, bu ikinci suçta da tekerrüre esas olarak birinci suçun esas alınması gerektiği, ancak; bu şartların varlığı halinde ikinci kere mükerrirlikten dolayı şartla tahliyenin uygulanamayacağı gözetilmelidir.
(5237 s. TCK m. 58)
(5275 s. CGİK m. 108/3)

banner229
Son Güncelleme: 26.12.2014 18:08
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol