banner200
banner222
30 Eylül 2015 Çarşamba 16:32
Evlenmenin İptali Davası
banner188
banner213
banner230

 T.C.

YARGITAY

İkinci Hukuk Dairesi

 

E:2015/9977

K:2015/12247

T: 10.06.2015

 

Evlenmenin İptali Davası  

Hukuki Nitelendirmenin Hakime Ait Olması

 

Özet: Dava dilekçesinde, davanın evliliğin nispi butlan sebebiyle iptali olduğunun, açıklamalar kısmında da, mahkemece nüfus kayıtları celp edildiği takdirde gerçeklerin ortaya çıkacağının belirtildiği, mevcut nüfus kaydından, daha önce evlilik yapmamış bulunan davalı kadının başka bir kişiden evlilik dışı kızının olduğu anlaşılan davada; olayları açıklamanın taraflara, hukuki nitelendirmenin ise hâkime ait olduğu, dava dilekçesindeki açıklamalara göre davanın, nitelikte yanılma sebebiyle evlenmenin iptali davası olduğu kabul edilmeli, dilekçelerin teatisi aşaması ve diğer yargılama aşamaları tamamlanarak, işin esası hakkında karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

(4721 s. MK m. 149)

(6100 s. HMK m. 119)

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkemece, dava dilekçesinde hangi sebeplerle evliliğin nisbi butlanının gerektiğine yönelik iddianın dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri belirtilmediğinden ve nüfus kaydından da iddia ile ilgili bir vakıa anlaşılamadığından, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Dava dilekçesinde, davanın evliliğin nispi butlan sebebiyle iptali olduğu belirtilmiş, açıklamalar kısmında da, mahkemece nüfus kayıtları celp edildiği takdirde gerçeklerin ortaya çıkacağı belirtilmiştir. Dosya da mevcut nüfus kaydından, daha önce evlilik yapmamış bulunan davalı kadının Zekerya isimli kişiden 21.11.2005 doğumlu Yelda isimli evlilik dışı bir kızının olduğu anlaşılmaktadır. Olayları açıklamak taraflara, hukuki nitelendirme ise hâkime aittir. Dava dilekçesindeki açmamalara göre dava, nitelikte yanılma sebebiyle evlenmenin iptali davasıdır. (TMK m 149 f.2) Dava dilekçesinde vakıalar açıklanmıştır. Dilekçelerin teatisi aşaması ve diğer yargılama aşamaları tamamlanarak, işin esası hakkında karar verilmesi gerekirken, mahkemece 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119. maddesine ilişkin olarak yanlış değerlendirme yapılmak suretiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru görülmemiş, bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

 

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle 10.06.2015 tarihinde karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 30.09.2015 16:35
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol