banner200
banner222
17 Aralık 2012 Pazartesi 23:52
El koyma davalarında görev idari yargının
banner188
banner213
banner230
T.C. YARGITAY
5.Hukuk Dairesi
Esas: 2012/13183
Karar: 2012/19391
Karar Tarihi: 11.10.2012

TAZMİNAT DAVASI - KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ - DAVANIN YARGI YOLU YÖNÜNDEN REDDİ KARARI VERİLDİĞİ - KARARIN MADDİ HATA SONUCU BOZULMUŞ OLDUĞU - KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN KABULÜ GEREKTİĞİ - HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava, kamulaştırmasız el koyma nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. Mahkemenin davanın yargı yolu yönünden reddine ilişkin kararının onanması gerekirken, Dairemizce maddi hata sonucu bozulmasına karar verildiği anlaşıldığından, davalı idare vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin bozma kararının kaldırılmasına; hükmün, ilgili nedenlerden dolayı onanmasına karar verilmiştir.

(2709 S. K. m. 158) (2247 S. K. m. 28) (2942 S. K. m. 11) (5.HD 17.05.2012 T. 2012/3092 E. 2012/10080 K.)

Dava: Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el koyma nedeniyle taşınmaz bedelinin tahsili davasının reddine dair verilen yukarıda gün ve sayılan yazılı hükmün Yargıtay’ca bozulması hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 17.05.2012 gün ve 2012/3092 Esas - 2012/10080 Karar sayılı ilama karşı davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla; dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Dava, kamulaştırmasız el koyma nedeniyle tazminat istemine ilişkindir.

Davalı idare tarafından usulüne uygun olarak yapılan görev itirazı talebi mahkemece yerinde bulunmayarak reddedilmesinden sonra, dosyanın isteme uygun olarak Uyuşmazlık Mahkemesine gönderildiği ve Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümünün 04.07.2011 gün ve 2011/62 esas, 2011/163 karar sayılı ilamı ile davanın çözümünse idari yargının görevli olduğuna, bu nedenle Danıştay Başsavcılığınca yapılan başvurunun kabulü ile davalı idare vekilinin görev itirazının reddine ilişkin Bursa Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.12.2010 gün ve 2010/594 sayılı kararının kaldırılmasına karar verildiği; bilahare mahkemece de davanın yargı yolu bakımından reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Anayasanın 158. maddesine göre, Uyuşmazlık Mahkemesi; adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir.

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkındaki Kanunun 28/2. maddesinde ise <ilgili yargı mercileri ile bütün makam, kuruluş ve kişiler mahkeme kararlarına uymak, geciktirmeksizin onları uygulamakla ödevlidirler.> hükmü getirilmiştir. 

Sonuç: Bu hükümler çerçevesinde mahkemenin davanın yargı yolu yönünden reddin ilişkin kararının onanması gerekirken, Dairemizce maddi hata sonucu bozulmasına karar verildiği anlaşıldığından, davalı idare vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin 17.05.2012 gün ve 2012/3092-10080 sayılı BOZMA kararının kaldırılmasına; hükmün, yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı ONANMASINA, davacılardan peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, davalı idareden peşin alınan karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine, 11.10.2012 gününde oybirliği ile karar verildi. 


hukukihaber.net
banner229
Son Güncelleme: 28.12.2012 11:17
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol