28 Mart 2016 Pazartesi 13:08
Eksik Soruşturma

 1. Ceza Dairesi         2015/1083 E.  ,  2015/4786 K."İçtihat Metni"

Tebliğname No : 1 - 2014/75880
MAHKEMESİ : Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ VE NO : 08/11/2013, 2011/196 (E) ve 2013/507 (K)
SUÇ : Kasten öldürme

Ceza yargılamasının temel amacı olan maddi gerçeğin insan haklarına uygun biçimde duraksamasız olarak ortaya çıkarılması bakımından, sanığa yüklenen suçun kanunda gösterilen cezasının ağırlığı da gözetildiğinde;
1- Beyanı mahkumiyet hükmüne esas alınan .. kod adlı gizli tanığın, görgüye dayalı ilk ifadesini olay tarihinden yaklaşık 1 yıl 3 ay sonra Cumhuriyet Başsavcılığında vermesi ile, dosyanın incelenmesinde kendisine nasıl ulaşıldığı veya kime nasıl başvurduğunun anlaşılamaması karşısında, bu hususların yöntemine uygun olarak gizli tanığa duruşmada sorulmasından ve kesin biçimde tespitinden, 
2- Maktulün yakını tanıkların, olayın faili meçhul olduğu dönemde kendilerine polis tarafından bir robot resim gösterildiğini belirttikleri, 
01.03.2012 tarihli celsede sanık müdafiinin “...tüm aile efradı birlikte otururlarken .., kendilerine gösterilen robot resmin bir kadın tarafından çizdirildiğini, bu kadının fakir, ihtiyaç sahibi olan bir kadın olduğunu, o kadına kendilerinin gıda yardımı yaptığını” söylediğini belirttiği ve dosyadaki telefon kayıtlarına göre ..'in ifadelerinde geçen bu kadının .. isimli kişi olduğunu, bu kadının mahkemece adresinin tespiti ile duruşmaya çağrılmasını ve kendisine polisler tarafından robot resim çizdirilip çizdirilmediğinin sorulmasını talep 
etmesi üzerine, daha önce ifadesi alınan ve aynı celsede hazır bulunan maktulün kardeşi ..'e bu konu sorulduğunda “...aile ortamında bulunduğumuz sırada polisler bir robot resim getirdiler, hepimize gösterdiler, bu şahsı tanıyor musun diye sordular, ben bu şahsın fakir, ihtiyaç sahibi biri olduğunu, benim de yardım ettiğimi söylemedim ancak olay nedeni ile polislerle sürekli irtibat halindeydim, polisler bana bu robot resmi bir bayanın çizdirdiğini söylediler, gösterilen resim birisinin tarifi ile çizilmiş resimdi, bu nedenle gösterilen resmin .. olduğu konusunda bir yorum yapmadım.” şeklinde açıklamalar yaptığı ancak, mahkemece 17.04.2012 tarihli celsede “Tanık ..’ın dinlenmesi talebinin, dosyamız muhteviyatı dikkate alındığında esasa etkili olmaması” şeklindeki gerekçeyle reddine karar verildiği, 
Her ne kadar ifadesine başvurulan kolluk mensupları soruşturmada robot resim kullanmadıklarını beyan etmişler ise de, dosyada bulunan tarihsiz, polis memurları .., .., .. imzalı ve “Cinayet Büro Amirliğine” başlıklı bilgi notunun 2. sayfasının son paragrafında “Yine olayla ilgili olarak olay yerinde haricen yapılan araştırmalar doğrultusunda şüpheli ile ilgili robot resim çizilmiş...” ibaresine yer verildiği anlaşılmakla;
a) Söz konusu robot resmin sıkı bir şekilde araştırılarak temininden ve bulunması halinde sanıkla karşılaştırılmasından,
b) Tanık ..'ın adresi araştırılarak bulunması halinde olayı görüp görmediği, kendisinin yardımıyla bir robot resim çizdirilip çizdirilmediğinin ve varsa bu çizimin sanığa ait olup olmadığının sorulmasından,
3- Olay yeri yakınındaki bir marketin güvenlik kamera kaydından elde edilen ve failin olay sonrası kaçış anını gösteren görüntüde şahsın aksayarak yürüdüğü belirlendiğinden, sanığın ayaklarında bu şekilde bir aksaklık bulunup bulunmadığının huzurda belirlenmesinden,
4- Yine sanığın fotoğrafının, maktulün kardeşi .. tarafından, gizli tanık ortaya çıkmadan ve sanık yakalanmadan önce 02.05.2011 tarihinde SGK'ya giriş yapılacağı gerekçesiyle alındığı, daha sonra 18.05.2011 tarihinde sanığın çıkışının yapıldığı müdafii tarafından belirtildiğinden;
a) .. tarafından bu amaçla sanığın fotoğrafının alınıp alınmadığının araştırılmasından,
b) Bahsedilen tarihlerde sanıkla ilgili olarak SGK'ya giriş ve çıkış işlemleri olup olmadığının varsa kim tarafından bu bildirimlerin yapıldığının ilgili kurumdan sorulmasından, böyle bir bildirim mevcutsa sanığın fotoğrafının işlem sırasında kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesinden,
5- Sanığın “olay yerinde üç dört tane kamera olduğunu, görüntü aldıklarını, kendisinin polisin sorularına cevap verdiğini, buna ilişkin görüntülerin ..TV'de 
yayınlandığını ve kendisine emniyette de izlettirildiğini fakat duruşmada izletilen görüntülerde bazı bölümlerin bulunmadığı” şeklindeki savunması ile müdafiinin aynı hususları dile getirmesi nazara alınarak;
Dosyadaki görüntülerden başka görüntü bulunup bulunmadığının yeniden Emniyetten ve çekim yapan yerel medyadan araştırılmasından,
6- Olayla ilgili olarak temin edilen tüm görüntüler, sanıktan yeniden alınacak fotoğraf ve video görüntüleri ile birlikte şimdiye kadar alınan bilirkişi raporlarının, bu hususta kendisini geliştirmiş üniversitelerin ilgili bölümleri veya TRT gibi uzman kuruluşlara mensup bilirkişilere tevdi edilerek, mümkün olduğu takdirde görüntü kalitesinin ileri teknoloji ile iyileştirilmesi sağlandıktan sonra, failin olay sonrası kaçış anını gösteren görüntüdeki şahsın sanık olup olmadığının tespit edilmesinden,
Sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden eksik soruşturmayla yazılı şekilde hüküm tesisi kanuna aykırı olup, sanık müdafiinin duruşmalı incelemede ve temyiz dilekçesindeki temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak (BOZULMASINA), hükmolunan cezanın miktarı, temyiz incelemesi için geçen süre dışındaki tutukluluk süresi, mahkemece sanığın hukuki durumunun bozma sonrası yargılama sırasında yeniden değerlendirilecek olması nazara alınarak sanık müdafiinin tahliye talebinin REDDİNE, 09/10/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
09/10/2015 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ..'nin huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık .. müdafii Avukat ..'ın yokluğunda 15/10/2015 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı. 

Son Güncelleme: 28.03.2016 13:10
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol