banner200
banner222
11 Aralık 2012 Salı 12:00
DURUŞMA GÜNÜNÜN USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ
banner188
banner213
banner230

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
E. 2012/13886
K. 2012/12530
T. 02.07.2012
* DURUŞMA GÜNÜNÜN USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ (Duruşmadan Habersiz Bulunan Davacının Yokluğunda Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Sonucunda Davanın Açılmamış Sayılmasının Hukuka Aykırı Olduğu)

* DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI (Tarafların Duruşmaya Tebligat Yasası Hükümlerine Uygun Şekilde Davet Edilmiş Olmalarına Rağmen G

elmemeleri veya Gelen Tarafın Davayı Takip Etmeyeceğini Bildirmesi Sonucu Dosyanın İşlemden Kaldırılması Gerektiği)

* DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI (Davacı Vekilinin Harcını da Yatırmak Suretiyle Davayı Yenilediği Fakat Yeni Duruşma Gününün Usulüne Uygun Biçimde Tebliğ Edilmediği - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği) 5521/m.7 6100/m.150, 320, 450

ÖZET : Davanın açılmamış sayılması kararı verilebilmesi için tarafların duruşmaya Tebligat Yasası hükümlerine uygun şekilde davet edilmiş olmalarına rağmen gelmemeleri veya gelen tarafın davayı takip etmeyeceğini bildirmesi sonucu dosyanın işlemden kaldırılması gerekir. Dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği ve davacı vekilinin harcını da yatırmak suretiyle davayı yenilediği, davacı vekiline yeni duruşma gününün usulüne uygun biçimde tebliğ edilmeden, davanın ikinci tez takip edilmediği gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde geçen çalışmalarının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde davanın açılmamış sayılmasına karar vermiştir.

Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Sezai Öztürk tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, HMK'nın 150/5 maddesine göre davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunun 7.maddesine göre İş Mahkemelerinde uygulanan şifahi yargılama usulünü düzenleyen HUMK'un 473 vd. maddeleri 6100 sayılı HMK'nın 450.maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yasanın 316/d bendine göre "Hizmet ilişkisinden doğan davalara" ile 316/g maddesine göre diğer kanunlarda yer alan ve yazılı yargılama usulü dışındaki yargılama usullerinin uygulanacağı belirtilen dava ve işlere basit yargılama usulü uygulanması gerektiği açıktır.

Basit yargılama usulüne ilişkin kurallar HMK'nın 316-322.maddelerinde düzenlenmiş olup Yasanın 320/4 maddesine göre basit yargılama usulüne tabi davalarda, işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olan dosya, yenilenmesinden sonra takipsiz bırakılırsa, dava açılmamış sayılır ve Yasanın 322/1 maddesine göre bu Kanun ve diğer kanunlarda basit yargılama usulü hakkında hüküm bulunmayan hallerde yazılı yargılama usulüne ilişkin hükümler uygulanır.

HMK'nın 150.maddesine göre usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. İşlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde yenilenmeyen davalar, sürenin dolduğu gün itibarıyla açılmamış sayılır ve mahkemece kendiliğinden karar verilerek kayıt kapatılır.

HMK'nın 150.maddesi gereğince davanın açılmamış sayılması kararı verilebilmesi için tarafların duruşmaya 7201 sayılı Tebligat Yasası hükümlerine uygun şekilde davet edilmiş olmalarına rağmen gelmemeleri veya gelen tarafın davayı takip etmeyeceğini bildirmesi sonucu dosyanın işlemden kaldırılması gerekir.

Duruşmadan habersiz bulunan davacının yokluğunda dosyanın işlemden kaldırılması ve sonucunda davanın açılmamış sayılması usul ve yasaya aykırıdır.

Somut olayda, 16.12.2011 tarihli duruşmada dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği ve davacı vekilinin 27.01.2012 tarihinde harcını da yatırmak suretiyle davayı yenilediği, yenileme tensip tutanağı ile duruşmanın 4.4.2012 tarihine bırakılmasına karşın davacı vekiline yeni duruşma gününün usulüne uygun bir biçimde tebliğ edilmeden 4.4.2012 tarihli duruşmada davanın ikinci tez takip edilmediği gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 02.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

banner229
Son Güncelleme: 13.12.2012 10:20
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol