banner200
banner235
banner225
05 Mayıs 2014 Pazartesi 13:41
DOSYANIN ÜÇÜNCÜ DEFA TAKİPSİZ BIRAKILMASI...
banner188
banner213
banner230
 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, borçlunun icra mahkemesine başvurarak imzaya itiraz ettiği, mahkemece itiraz üzerine duruşma açıldığı, 08.07.2010 tarihli duruşmaya gelen olmadığından dosyanın HUMK'nun 409/1. maddesi uyarınca yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına karar verildiği, borçlu tarafından itirazın yenilenmesinden sonra 18.10.2012 tarihli celsede itiraz edenin duruşmaya gelmediğinden HMK'nun 320/son maddesine dayalı olarak davanın açılmamış sayılması yönünde hüküm tesis edildiği anlaşılmıştır. 

Dosyanın ilk defa takipsiz bırakılması ile işlemden kaldırıldığı tarih 08.07.2010 olup o tarihte 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu yürürlüktedir ve mahkemece de bu kanunun 409. maddesine dayalı olarak dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu maddenin son fıkrasında ise işlemden kaldırılmasına karar verilmiş ve sonradan yenilenmiş olan davanın, ilk yenilemeden sonra bir defadan fazla takipsiz bırakılamayacağı düzenlenmiştir. Buna göre bir dava en fazla iki defa takipsiz bırakılabilir. Üçüncü defa takipsiz bırakılması halinde ancak işlemden kaldırılmasına karar verilir. Her ne kadar 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 320/4. maddesi uyarınca dava bir defadan fazla takipsiz bırakıldığında davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ise de, bu hüküm anılan yasanın yürürlük tarihinden sonraki takipsiz bırakmalar hakkında uygulanır. Somut olayda ilk işlemden kaldırma 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakerneleri Kanunu'nun 409. maddesine göre verilmiş olmakla sonradan yürürlüğe giren yasal düzenlemenin geriye dönük olarak uygulanması mümkün değildir. 

Buna göre dava 01.10.2011 tarihinden sonra bir defadan fazla takipsiz bırakılmadığına göre mahkemece 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 320/4. maddesine dayalı olarak davanın açılmamış sayılması yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. 

SONUÇ :Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com
banner229
Son Güncelleme: 05.05.2014 14:09
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol