banner200
banner235
banner225
15 Mart 2016 Salı 10:31
Dosyanın İşlemden Kaldırılması
banner188
banner213
banner230

 T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/7711

K. 2015/18486

T. 26.10.2015

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın açılmamış sayılmasına dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacılar vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, HMK'nun 150/5 maddesi uyarınca, takip edilmeyen davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş; hüküm, davacılar vekilince temyiz edilmiştir.

Yapılan incelemede; mahkemece 19.04.2013 tarihinde tensip zaptı düzenlendiği, davalı idareye dava dilekçesinin tebliği üzerine verilen cevap dilekçesinin davacılar vekiline 10.06.2013 tarihinde tebliğ edildiği, işbu cevaba cevap dilekçesinin davalı idareye 02.01.2014 tarihinde tebliğ edildiği, davacılar vekiline duruşma gününün tebliğ edilmediği, duruşma günü davalı idarenin mazeret bildirdiği, davacıların ise duruşmaya gelmediği, davalı idarenin mazeret nedeniyle ertelenen duruşmanın 12.06.2014 tarihli celsesinde tarafların gelmemesi ve mazeret bildirilmemesi nedeniyle yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına karar verildiği, tüm bu işlemler yürütülürken, yukarıda da belirtildiği gibi, ilk duruşmanın 20.02.2014 tarihinde yapılacağının davacılar vekiline tebliğ edilmediği anlaşılmıştır.

HMK'nun 147. maddesine göre "Taraflar ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra, tahkikat için duruşmaya davet edilir." hükmü gözetildiğinde, davacılar vekiline duruşma gün ve saatini bildirir davetiye çıkartılması gerekirken, bu hususun mahkemece yerine getirilmediği ve davacılar vekilinin yokluğunda duruşma yapıldığı, bu yönüyle HMK'nun 150. maddesindeki şartların oluşmadığı dikkate alınarak, davacılar vekiline HMK'nun 147. maddesi uyarınca, usulüne uygun davetiye çıkartılarak, sonucuna göre işlem yapılması gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davacılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 26/10/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 15.03.2016 10:34
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol