banner200
banner235
banner225
30 Haziran 2014 Pazartesi 17:56
Dilencilikte çocuğun kullanılması
banner188
banner213
banner230
Daire:6
Tarih:2013
Esas No:2010/7644
Karar No:2013/5854
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:Tck 229
İlgili Kavramlar:Dilencilikte çocuğun kullanılması
T.C.
YARGITAY
6. Ceza Dairesi
TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2010/7644
Karar No : 2013/5854
Tebliğname No : 6 - 2007/176219

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Düzce 1. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 26/04/2007
NUMARASI : 2006/464 (E) ve 2007/241 (K)
SANIK : Rahmi ÇAMOĞLU
SUÇ : Hırsızlık, Dilendirmek
HÜKÜM : Mahkumiyet
TEMYİZ EDEN : Sanık savunmanı
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

I-Sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanığın yakınana ait konuta girip hırsızlık yaptığının anlaşılması karşısında, konut dokunulmazlığını bozma suçundan zamanaşımı içerisinde işlem yapılması olanaklı görülmüştür.

Adli sicil kaydına göre tekerrüre esas hükümlülüğü bulunan sanık hakkında TCK'nın 58. maddesinin uygulanmaması, karşı temyiz olmadığından, bozma nedeni yapılmamış,

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre, sanık Rahmi Çamoğlu savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında usul ve yasaya uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA,

II-Sanık hakkında dilendirmek suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarına gelince;

1-Kendisinin dilencilik yapmadan acıma duygularını daha fazla etkileyecek çocuk veya beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda olan kimseleri dilencilik yapmaları için araç olarak kullanan böylece kendisi için dileneni mağdur konumuna sokan faiilin eylemi TCK.nın 229/1. maddesinde tanımlanıp, TCK.nın 229. maddesinin 2.fıkrasında ise bu suçun üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımları ya da eş tarafından işlenmesi halinde cezanın arttırılacağı hükmüne yer verilmiştir.

./..

-2-

Esas No : 2010/7644
Karar No : 2013/5854
Tebliğname No : 6 - 2007/176219


Somut olaya gelince;

Kayden bekar sanık Rahmi Çamoğlu'nun evlilik dışı doğan ve nüfusa kayıtlı olmayan olay tarahinde 9-10 yaşlarında olduğu tahmin olunan küçük Ferhat ile birlikte girdikleri bir evden hırsızlık yaptıkları ve merdivenlerden inerken tanık Hayriye Ekşi ile karşılaşan sanık Rahmi'nin “yardım edin” demesi üzerine tanığın yardım amacı ile sanığa para verdiği, tanık küçük Ferhat'ın anlatımları ve sanık savunması ile birlikte dikkate alındığında, sanık Rahmi Çamoğlu'nun yanındaki (küçük) Ferhat'a dilencilik yaptırdığı ve/veya bu yönde araç olarak kullanıldığı duraksamaya yer vermeyecek şekilde saptanmadan yerinde ve yeterli olmayan gerekçeyle hüküm kurulması,

2-Kabule göre de;

Ferhat'ın olay tarihinde gerçek yaşı saptanmadan sanık ile kan hısımlığı (soybastı) duraksamasız belirlenmeden, duruşmaya devamla yazılı şekilde uygulama yapılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık savunmanının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, açıklanan nedenlerle hükmün isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 19.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
C. ALTUNKAYNAK
Üye
S. ÇETİN
Üye
E. ÖZTÜRK
Üye
İ. DAL
Üye
M. SİMAVLI

Kararına Uygundur.
Yazı İş.Müd.Y.
banner229
Son Güncelleme: 30.06.2014 17:58
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol