29 Nisan 2014 Salı 22:24
Davadan feragat halinde davacı lehine değil davalı lehine avukatlık ücretine hükmedileceği

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinden:

TÜRK MİLLETİ ADINA

YARGITAY İLAMI

ESAS NO              : 2014/1316

KARAR NO          : 2014/3105

                                  2013-258314

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ      : İstanbul Anadolu 10. İcra Hukuk Mahkemesi

TARİHİ                 : 27/9/2012

NUMARASI         : 2012/740-2012/778

DAVACI               : BORÇLU : Yılmaz Demirkan

DAVALILAR       : ALACAKLI : Yapı ve Kredi Bankası AŞ,

                                  İ.ALICISI : Murat Yılmaz

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyizen tetkiki istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Emin Bilseloğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu Yılmaz Demirkan vekilinin şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurarak ihalenin feshini istediği, daha sonra aynı vekilin 27/9/2012 havale tarihli dilekçesi ile davadan feragat ettiği, mahkemece feragat nedeniyle davanın reddine ve davacı taraf kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden davacı yararına 400 TL maktu vekalet ücretine hükmedildiği anlaşılmaktadır.

2012 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin “Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret” başlıklı 6. maddesi; “Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle, delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur” şeklindeki hükmü gereği, davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, feragat nedeniyle davası reddedilen davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı bulunduğundan, açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile 1086 Sayılı HUMK. nun 427/6. maddesi uyarınca mahkeme kararının sonuca etkili olmamak üzere (KANUN YARARINA BOZULMASINA), 10/2/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Son Güncelleme: 30.04.2014 05:47
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol